„TERRA – Mica olimpiadă de geografie”
30 Martie 2019


În cadrul concursului „TERRA – Mica olimpiadă de geografie”, etapa județeană, desfășurat pe 30 martie 2019, următorii elevi: Stoica Teodora, Manta Paula și Țacă Teodor, toți elevi ai clasei a V-a au obținut mențiuni.

Coordonator Prof. Țurlea Raluca.

„TERRA – Mica olimpiadă de geografie” este un concurs național care se desfășoară în România din anul școlar 2012-2013, în colaborare cu Societatea de Geografie din România și cu revista TERRA MAGAZIN (Editura CD PRESS), fiind cuprins, până în acest an școlar, în Calendarul Concursurilor Naționale fără finanțare a Ministerului Educației Naționale. Începând cu anul școlar 2018-2019, concursul este cuprins în lista competițiilor școlare finanțate de Ministerul Educației Naționale (poziția 32, Anexa 4 la OMEN nr. 3016/09.01.2019).

Este singurul concurs național de geografie care se adresează elevilor din clasele V-VII din instituțiile de învățământ de stat și particulare din România și se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare aprobate prin OMECTS nr. 3035/2012.Reîntoarcere la activități...