Vizită la turnătoria Orion
08 Noiembrie 2019


Fizica (din cuvântul grec antic: φυσική (ἐπιστήμη) phusikḗ (epistḗmē) care înseamnă cunoașterea naturii, din φύσις phúsis ce înseamnă natură) este știința care studiază proprietățile și structura materiei, formele de mișcare ale acesteia, precum și transformările lor reciproce.

Astfel, elevii clasei a VIII-a din Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” au mers în vizită la Turnătoria Orion unde se produc piese turnate din aliaje neferoase. Elevii au fost însoțiți de doamna director Laura Șupeală și doamna Cristina Isar, profesor de Fizica. Informațiile despre activitățile desfășurate în turnătorie au fost oferite de doamna director Alexandra Cebuc.

Scopul acestei vizite a fost „identificarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în domeniul tehnic – tehnologic prin documentare din viaţa reală, prin vizite la muzee tehnice, prin participarea la cercuri tehnice în afara orelor, în cadrul educaţiei STEM”.Reîntoarcere la activități...