Anunțuri


21.10.2019

Repartizarea pe clase/grupe a personalului didactic pentru anul școlar 2019 - 2020


Documentul poate fi accesat AICI!


05.09.2019

ANUNŢ – DESCHIDERE AN ȘCOLAR


Festivitatea de deschidere a noului an școlar se va desfășura după următorul program:
ora 9.00 - Școala Gimnazială "Profesor Cristea Stănescu ",
orele 10.00 - G.P.N. Cornu de Sus și
10.30 - G.P.N. Cornu de Jos.16.07.2019

ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ


În atenţia operatorilor economici interesaţi.

1. Autoritatea contractantă: SCOALA GIMNAZIALA PROFESOR CRISTEA STANESCU, COMUNA CORNU (C.F. 29006435).

2. Sursa de finanţare: BUGET LOCAL

3. Informaţii achiziţie: în temeiul prevederilor art. 7 (5) din Legea nr.98/2016,privind achizitiile publice,Scoala Gimnaziala “Profesor Cristea Stanescu”, Comuna Cornu, în calitate de autoritate contractantă, lansează ACHIZIŢIA DIRECTĂ în vederea achiziţionării urmatoarelor lucrari de reparatii curente:
I.- Reparatii instalatii sanitare (inlocuit tevi, racorduri, robineti) pt 14 grupuri sanitare si verificare instalatie canalizare
II. Reparatii, zugraveli interioare lavabile- cca 200 m.p. , inlocuire faianta -20 m.p. si gresie- cca 20 m.p., inlocuire tavan casetat- cca 80 m.p., montare pisoare – 3 buc.,inlocuire WC turcesc cu WC tip scaun- 7 buc.
III. Reparat tamplarie lemn (usi cabina WC), slefuit, lacuit- 15 buc.

ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ

CAIET DE SARCINI13.06.2019

154.956 de absolvenţi ai clasei a VIII-a s-au înscris pentru susținerea Evaluării Naţionale - sesiunea 2019


La Evaluarea Națională (EN VIII) din sesiunea 2019 s-au înscris 154.956 de absolvenți ai clasei a VIII-a, conform situației centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale..

Examenul începe marți, 18 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Joi, 20 iunie, se desfășoară proba la Matematică, iar vineri, 21 iunie, este programată proba la Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi comunicate marți, 25 iunie, până la ora 12:00 (în centrele de examen). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 20:00. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 29 iunie.

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de Matematică.

Ministerul Educației Naționale pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil în perioada 18 - 20 iunie, între orele 8:00 - 16:00, iar vineri, 21 iunie, între orele 8:00 -14:00.

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a. Absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial.

Sursa: Biroul comunicare MEN.08.03.2019

11 - 13 MARTIE: SIMULAREA PROBELOR SCRISE DIN CADRUL EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ELEVII CLASELOR A VIII-A ȘI A VII-A (ANUL ȘCOLAR 2018-2019)


Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 11 - 13 martie 2019, la nivel național, simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participă, în premieră, și elevii clasei a VII-a. Simularea se adresează celor aproximativ 350.000 de elevi înscriși în clasele VII-VIII la începutul anului școlar 2018-2019.

Calendarul simulării EN VIII din acest an are următoarea configurație:

11 martie - Limba și literatura română
12 martie - Matematică
13 martie - Limba și literatura maternă
22 martie - Comunicarea rezultatelor

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, de când s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a se exprima pe temele din programa de examen, parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori, de regulă, din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

Precizăm că obiectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la probele din luna iunie.

Sursa: Biroul comunicare MEN.23.02.2019

ZIUA PORȚILOR DESCHISE!

În cadrul Calendarului Înscrierii în Învățământul Primar, Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” organizează în data de 27.02.2019, începând cu ora 12, „Ziua porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul școlii noastre implicat în această activitate.

Anunțul oficial

Ziua porților deschise!


22.02.2019

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011....

Mai multe amănunte pe pagina Învățământ primar.29.01.2019

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Se convoacă sedința ordinară a Consiliului de Administratie al Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” care va avea loc în data de 31.01.2019, orele 14.00, în incinta unității școlare având pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Supunerea spre aprobare a proiectului de încadrare pentru anul școlar 2019 – 2020, conform Metodologiei 5460/2018.
2. Actualizarea listei elevilor care beneficiază de bursă de merit.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a cererilor elevilor care solicită transferul.
4. Aprobarea decontului cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pentru lunile decembrie anul 2018, respectiv ianuarie anul 2019.23.01.2019

COMUNICAT IMPORTANT!

Vineri, 25 ianuarie 2019, elevii și preșcolarii din toate unitățile de învățământ preuniversitar din țară vor fi liberi, conform unui ordin emis de Ministerul Educației Naționale, ca urmare a recomandărilor Ministerului Sănătății.

Astfel, conform datelor raportate de Institutul Național de Sănătate Publică, în săptămâna precedentă a fost înregistrată a doua săptămână epidemică din acest sezon gripal, cu o activitate gripală cu un trend crescător.

Decizia de ultimă oră a MEN a fost luată ca o măsură care poate determina limitarea extinderii circulației virusului gripal în rândul preșcolarilor și elevilor. Având în vedere că data de 24 Ianuarie este declarată oficial zi liberă, copiii vor fi mai puțin expuși, timp de patru zile, riscului crescut de îmbolnăvire din cadrul colectivităților.

- Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.097/23.01201922.01.2019

ORNINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI Nr. 3016

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.016/2019 privind aprobarea Calendarului competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale în 2019.

Calendarul include următoarele categorii de competiții școlare:
- Olimpiadele și concursurile școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate la care participă elevi români;
- Olimpiadele naționale școlare;
- Activitățile de pregătire și selecție a loturilor naționale pentru participarea la olimpiadele internaționale;
- Concursurile naționale școlare finanțate de MEN;
- Concursurile naționale școlare fără finanțare MEN;
- Concursurile interjudețene/regionale școlare fără finanțare MEN;
- Activitățile educative naționale finanțate de MEN;
- Activitățile educative naționale fără finanțare MEN;
- Activitățile educative regionale și interjudețene fără finanțare MEN.
În calendarul olimpiadelor naționale școlare (58), o noutate o reprezintă apariția Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică, ale cărei probe se vor desfășura cu subiecte construite pe o abordare transcurriculară.
Din totalul celor 63 de concursuri școlare finanțate de Ministerul Educației Naționale, opt se vor desfășura în premieră, atât în cadrul unor discipline precum matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, cât și în domeniul învățământului profesional și tehnic/transdisciplinar.
În categoria concursurilor naționale școlare, fără finanțarea Ministerului Educației Naționale, sunt incluse 139 de competiții, în timp ce calendarul activităților educative naționale (finanțate și nefinanțate de MEN) cuprinde 314 proiecte, selectate în urma unui proces riguros de evaluare.
Activitățile educative se desfășoară în afara orelor de curs și oferă elemente de noutate în raport cu disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Acestea pot avea ca bază informațiile acumulate și competențele dezvoltate de elevi pe parcursul anului școlar, fiind complementare sau vizând aplicarea practică a acestor informații și competențe. Proiectele cuprinse în calendarele competiționale ale MEN sunt o formă de evaluare a competențelor dobândite de elevi în cadrul activităților de timp non-formal organizate în școală și în afara ei.


31.12.2018

Mesajul directorului cu ocazia Anului Nou.

Felicitare 2019!


28.12.2018

ANUNȚ!

Programul de audiențe al directorului în anul școlar 2018 - 2019:

 LUNI:  0800  -  1100
 MARȚI:  1300  -  1500
 VINERI:  0800  -  0900

28.12.2018

ANUNȚ SECRETARIAT ȘCOALĂ

Programul cu publicul al secretariatului școlii:


 LUNI - VINERI:  1100  -  1200

01.09.2017

Concurs ocupare post vacant îngrijitor GPN Cornu de Jos.

Şcoala Gimnazială “Profesor Cristea Stănescu” Comuna Cornu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de femeie de serviciu cu 1 normă.
Condiții generale pentru înscriere.