Anunțuri


29.01.2019

CONVOCATOR CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Se convoacă sedința ordinară a Consiliului de Administratie al Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” care va avea loc în data de 31.01.2019, orele 14.00, în incinta unității școlare având pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Supunerea spre aprobare a proiectului de încadrare pentru anul școlar 2019 – 2020, conform Metodologiei 5460/2018.
2. Actualizarea listei elevilor care beneficiază de bursă de merit.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a cererilor elevilor care solicită transferul.
4. Aprobarea decontului cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pentru lunile decembrie anul 2018, respectiv ianuarie anul 2019.


23.01.2019

COMUNICAT IMPORTANT!

Vineri, 25 ianuarie 2019, elevii și preșcolarii din toate unitățile de învățământ preuniversitar din țară vor fi liberi, conform unui ordin emis de Ministerul Educației Naționale, ca urmare a recomandărilor Ministerului Sănătății.

Astfel, conform datelor raportate de Institutul Național de Sănătate Publică, în săptămâna precedentă a fost înregistrată a doua săptămână epidemică din acest sezon gripal, cu o activitate gripală cu un trend crescător.

Decizia de ultimă oră a MEN a fost luată ca o măsură care poate determina limitarea extinderii circulației virusului gripal în rândul preșcolarilor și elevilor. Având în vedere că data de 24 Ianuarie este declarată oficial zi liberă, copiii vor fi mai puțin expuși, timp de patru zile, riscului crescut de îmbolnăvire din cadrul colectivităților.

- Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.097/23.01201922.01.2019

ORNINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI Nr. 3016

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.016/2019 privind aprobarea Calendarului competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale în 2019.

Calendarul include următoarele categorii de competiții școlare:
- Olimpiadele și concursurile școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate la care participă elevi români;
- Olimpiadele naționale școlare;
- Activitățile de pregătire și selecție a loturilor naționale pentru participarea la olimpiadele internaționale;
- Concursurile naționale școlare finanțate de MEN;
- Concursurile naționale școlare fără finanțare MEN;
- Concursurile interjudețene/regionale școlare fără finanțare MEN;
- Activitățile educative naționale finanțate de MEN;
- Activitățile educative naționale fără finanțare MEN;
- Activitățile educative regionale și interjudețene fără finanțare MEN.
În calendarul olimpiadelor naționale școlare (58), o noutate o reprezintă apariția Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică, ale cărei probe se vor desfășura cu subiecte construite pe o abordare transcurriculară.
Din totalul celor 63 de concursuri școlare finanțate de Ministerul Educației Naționale, opt se vor desfășura în premieră, atât în cadrul unor discipline precum matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, cât și în domeniul învățământului profesional și tehnic/transdisciplinar.
În categoria concursurilor naționale școlare, fără finanțarea Ministerului Educației Naționale, sunt incluse 139 de competiții, în timp ce calendarul activităților educative naționale (finanțate și nefinanțate de MEN) cuprinde 314 proiecte, selectate în urma unui proces riguros de evaluare.
Activitățile educative se desfășoară în afara orelor de curs și oferă elemente de noutate în raport cu disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Acestea pot avea ca bază informațiile acumulate și competențele dezvoltate de elevi pe parcursul anului școlar, fiind complementare sau vizând aplicarea practică a acestor informații și competențe. Proiectele cuprinse în calendarele competiționale ale MEN sunt o formă de evaluare a competențelor dobândite de elevi în cadrul activităților de timp non-formal organizate în școală și în afara ei.


31.12.2018

Mesajul directorului cu ocazia Anului Nou.

Felicitare 2019!


28.12.2018

ANUNȚ!

Programul de audiențe al directorului în anul școlar 2018 - 2019:

 LUNI:  0800  -  1100
 MARȚI:  1300  -  1500
 VINERI:  0800  -  0900

28.12.2018

ANUNȚ SECRETARIAT ȘCOALĂ

Programul cu publicul al secretariatului școlii:


 LUNI - VINERI:  1100  -  1200

01.09.2017

Concurs ocupare post vacant îngrijitor GPN Cornu de Jos.

Şcoala Gimnazială “Profesor Cristea Stănescu” Comuna Cornu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de femeie de serviciu cu 1 normă.
Condiții generale pentru înscriere.