Conducerea școlii


 Director

Profesor ȘUPEALĂ LAURA

Profesor ȘUPEALĂ LAURA

Curriculum vitae

Programul de audiențe al directorului în anul școlar 2019 - 2021:

 LUNI:  0800  -  1100
 MARȚI:  1300  -  1500
 VINERI:  0800  -  0900


Programul cu publicul al secretariatului școlii:

 LUNI - VINERI:  1100  -  1200

 Consiliul de Administrație

Cadrul legal de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație al unităților de învațământ preuniversitar este organul de conducere al unității de învațământ.

Consiliul de administrație se constituie din 7 membri, dintre aceștia 3 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 1 reprezentant al consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă.

ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.


Membrii Consiliului de Administrație

Profesor ȘUPEALĂ LAURA

Director
Profesor ȘUPEALĂ LAURA

Președinte CA.
Cadru didactic.

Avatar man.

Profesor Înv. Preșcolar
NEAGU IOANA

Membru CA
Cadru didactic.

Avatar woman.

Profesor Înv. Primar
DUȚĂ MARIA RODICA

Membru CA.
Cadru didactic.

Primar NANU CORNEL

Reprezentant Primar
CONSTANTIN CIPRIAN IONUȚ

Membru CA.
Primar

Consilier TUDOR NICOLAE

Consilier
TUDOR NICOLAE

Membru CA.
Consilier local.

Avatat man.

Părinte
TOADER MARIAN

Membru CA.
Reprezentant părinți.

Avatar man.

Părinte
STOICA PETRINA

Membru CA.
Reprezentant părinți.

Avatar woman.

Profesor Înv. Preșcolar
AVRAM AMALIA

Secretar CA.

Decizia nr. 2/26.01.2021 pentru constituirea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu”, Comuma Cornu.


Hotărâri ale Consiliului de Administrație

Data: 14.09.2021

Hotărârea nr. 138 - După discutarea și analizarea ofertelor primite pentru asigurarea hranei prescolarilor de la program prelungit se aprobă în unanimitate de voturi, suma de 17,00 RON pe zi in zilele in care sunt prezenti reprezentand valoarea mesei pentru prescolarii inscrisi la GPP Cornu de Jos.;

Hotărârea nr. 139 - Se aprobă în unanimitate, 7 (șapte) voturi pentru, cererea de pensionare a domnului profesor Postelnicu Mihail, înregistrată cu numărul 665 din 07.09.2021;

Hotărârea nr. 140 - Se aprobă cu unanimitate de voturi cererile de transfer ale elevilor veniți la Școala Gimnazială ,,Profesor Cristea Stănescu” comuna Cornu (Țacă Mihnea, Oprescu Ana, Predescu Isofache Maria, Oprea Ionuț, Oprea Andrei, Mihai Maria, Alexandrescu Daria, Vizireanu Lidia) și a celor plecați (Iordan Antonia, Geangoș David, Manolache Eliza, Cristache Sara, Cristache Nereea);

Hotărârea nr. 141 - Se aprobă în unanimitate, 7 (șapte) voturi pentru, cererile pentru plata cu ora ale profesorilor: Șupeală Laura – engleză, Anastase – muzică, Manta Nicoleta – religie, Nedelcu – sport, Crăcan Anda – matematică, Pârvu Elena – chimie, Nita Olimpia - educație financiară, Popa Alexandra – desen, Babă Tania – educație tehnologică, Burloiu Ramona – biologie;

Hotărârea nr. 142 - Se aprobă în unanimitate, 7 (șapte) voturi pentru, programul, regulamentul și contractul educațional ale Grădiniței cu program prelungit – Cornu;

Hotărârea nr. 143 - Se aprobă în unanimitate, 7 (șapte) voturi pentru, propunerea ca doamna Dragu Adina să fie casierul Grădiniței cu program prelungit – Cornu cu drept de semnătură în trezoreria operativă Câmpina;

Data: 11.10.2021

Hotărârea nr. 144 - Se constituie Consiliul de Administrație pentru anul școlar 2021-2022 cu următorii reprezentanți ai cadrelor didactice: doamna Duță Maria Rodica (profesor învățământ primar), doamna Neagu Ioana (profesor învățământ preșcolar) și doamna Bodea Dumitru Mădălina (profesor limba și literatura română). Conform hotărârii nr. 59 din 5.10.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de Administrație și a unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cornu în Comisia de Evaluare a Implementării Calității ce se constituie în cadrul Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” Cornu este numit reprezentant al primarului domnul Constantin Ciprian, reprezentanți ai Consiliului Local sunt domnul Nicolae Tudor și doamna Stoian Nicoleta,iar reprezentantul Consiliului Local în CEAC este domnul Cârciu Ștefan. Reprezentanții părinților sunt domnul Toader Marian și doamna Stoica Petrina;

Hotărârea nr. 145 - Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, graficul și tematica Consiliului de Administrație înregistrat cu numărul 763 din 29.09.2021 și graficul și tematica Consiliului Profesoral înregistrat cu numărul 762 din 29.09.2021;

Hotărârea nr. 146 - Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, organigrama pentru anul școlar 2021-2022, document înregistrat cu numărul 743 din 27.09.2021;

Hotărârea nr. 147 - Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, orarul pentru anul școlar 2021-2022, document înregistrat cu numărul 773 din 23.09.2021;

Hotărârea nr. 148 - Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, graficul monitorizare și control al directorului, asistențele pe anul școlar 2021-2022, document înregistrat cu numărul 758 din 29.09.2021;

Hotărârea nr. 149 - Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, responsabilii comisiilor metodice și de lucru pentru anul școlar 2021-2022, document înregistrat cu numărul 759 din 29.09.2021;

Hotărârea nr. 150 - Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, cererea pentru plata cu ora a doamnei Vlăsceanu Alina, înregistrată cu numărul 744 din 27.09.2021;

Hotărârea nr. 151 - Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, R.I. înregistrat cu numărul 736 din 27.09.2021, R.O.F. înregistrat cu numărul 737 din 27.09.2021, Procedura igienico-sanitară înregistrată cu numărul 738 din 27.09.2021, cod etică înregistrat cu numărul 742 din 27.09.2021;

Hotărârea nr. 152 - Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, repartizarea cadrelor didactice la clase pe anul școlar 2021-2022, înregistrată cu numărul 735 din 27.09.2021;

Hotărârea nr. 153 - Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, raportul privind Calitatea Învățământului 2020-2021, document înregistrat cu numărul 781 din 24.09.2021 și RAEI înregistrat cu nr. 868;

Hotărârea nr. 154 - Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, bursele de merit, sociale și rechizite pentru anul școlar 2021-2022, înregistrate cu numărul 851 din 11.10.2021 și se înaintează spre aprobare Consiliului Local Cornu;

Hotărârea nr. 155 - Se validează de către membrii Consiliului de Administrație fișele de evaluare ale cadrelor didactice pentru anul școlar 2020-2021;

Hotărârea nr. 156 - Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, transferul elevului Ghuman Rafay, cerere înregistrată cu numărul 791 din 04.10.2021;

Hotărârea nr. 157 - Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, decontul pe luna septembrie 2021, în valoare de 2913 lei;

Hotărârea nr. 158 - Consiliul de Administrație este informat în privința unui post vacant de personal nedidactic la Grădinița cu Program Prelungit. Se stabilesc: calendarul privind ocuparea postului vacant, comisia de organizare, elaborare subiecte și evaluare și comisia de contestații. Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, fișa postului înregistrată cu numărul 851 din 11.10.2021;

Hotărârea nr. 159 - Se aprobă cu unanimitate de voturi comisia de concurs pentru postul de îngrijitor la Grădinița cu program prelungit Cornu de Jos, decizie nr.55/12.10.2021 și comisia de contestații, decizie nr. 56/12.10.2021;

Data: 26.10.2021

Hotărârea nr. 160 - Se aprobă în unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, amânarea desfășurării concursului pentru ocuparea unui post de îngrijitor la Grădinița cu program prelungit Cornu de Jos, urmând ca proba scrisă să aibă loc pe data de 22.11.2021, ora 10:00, proba practică în data de 24.11.2021, ora 10:00 și proba de interviu în data de 25.11.2021, ora 10:00, toate la sediul instituției;

Data: 05.11.2021

Hotărârea nr. 161 - Se aprobă in unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, inceperea cursurilor cu prezenta fizica, fata in fata, incepand cu 08.11.2021, conform orarului stabilit la inceputul anului scolar 2021-2022;

Hotărârea nr. 162 - Se aprobă in unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, decizia nr. 78 din 05.11.2021 privind perioada de susținere a tezelor pe semestrul I, an școlar 2021-2022;

Hotărârea nr. 163 - Se aprobă in unanimitate, 8 (opt) voturi pentru, decontul cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pentru luna octombrie 2021 în valoare de 3099 lei;

Data: 12.11.2021

Hotărârea nr. 164 - Se aprobă in unanimitate, 9 (noua) voturi pentru, continuarea cursurilor cu prezenta fizica, fata in fata, incepand cu 15.11.2021, conform orarului stabilit la inceputul anului scolar 2021-2022;

Hotărârea nr. 165 - Se aprobă in unanimitate, 9 (noua) voturi pentru, numirea doamnei Burloiu Claudia ca reprezentant al părinților în Consiliul de Administrație;

Data: 19.11.2021

Hotărârea nr. 166 - Se aprobă in unanimitate, 9 (noua) voturi pentru, continuarea cursurilor cu prezenta fizica, fata in fata, incepand cu 22.11.2021, conform orarului stabilit la inceputul anului scolar 2021-2022;

Data: 23.11.2021

Hotărârea nr. 167 - Se aprobă in unanimitate, 9 (nouă) voturi pentru, proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023, astfel: 1 grupă combinată la Grădinița cu Program Normal Cornu de Sus, 2 grupe cu program prelungit și 1 grupă cu program normal la Grădinița cu program prelungit Cornu de Jos, 5 clase învățământ primar și 5 clase gimnaziu la Școala Gimnazială ,,Profesor Cristea Stănescu”;

Hotărârea nr. 168 - Se aprobă în unanimitate, 9 (nouă) voturi pentru echivalarea creditelor profesionale ale următoarelor cadre didactice: Popescu Zecheru Daniel, Șupeală Laura, Țurlea Raluca, Manta Nicoleta, Vlăsceanu Alina;

Data: 26.11.2021

Hotărârea nr. 169 - Se aprobă in unanimitate, 9 (noua) voturi pentru, continuarea cursurilor cu prezenta fizica, fata in fata, incepand cu 02.12.2021, conform orarului stabilit la inceputul anului scolar 2021-2022;

Hotărârea nr. 170 - În urma desfășurării probelor de concurs, punctajul cel mai mare este obținut de doamna Dinu Hermina, aceasta urmând a fi angajată pe postul de îngrijitoare la Grădinița cu program prelungit Cornu de Jos;

Hotărârea nr. 171 - Se aprobă in unanimitate, 9 (noua) voturi pentru, testarea rapidă a elevilor la domiciliul acestora;

Data: 03.12.2021

Hotărârea nr. 172 - Se aprobă in unanimitate, 9 (noua) voturi pentru, continuarea cursurilor cu prezenta fizica, fata in fata, incepand cu 06.12.2021, conform orarului stabilit la inceputul anului scolar 2021-2022;

Hotărârea nr. 173 - Se aprobă în unanimitate, 9 (opt) voturi pentru, decontul pe luna noiembrie 2021, în valoare de 2930 lei;

Data: 10.12.2021

Hotărârea nr. 174 - Se aprobă in unanimitate, 9 (noua) voturi pentru, continuarea cursurilor cu prezenta fizica, fata in fata, incepand cu 13.12.2021, conform orarului stabilit la inceputul anului scolar 2021-2022;

Data: 22.12.2021

Hotărârea nr. 175 - Se aprobă in unanimitate, 9 (nouă) voturi pentru, două opționale în anul școlar 2022-2023, astfel: clasa a V-a Lectura și abilitățile de viață – CDS extins o oră pe săptămână și clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a Aplicații matematice – CDS extins opțional integrat o oră pe săptămână;

Data: 23.10.2020

Hotărârea nr. 92 - Se aproba dosarele de burse si rechizite pentru anul scolar 2020-2021;

Data: 26.10.2020

Hotărârea nr. 93 - Se aproba scenariul galben, scenariu care se va mentine pana la modificarea datelor statistice privind numarul de infectari la nivelul localitatii.

Data: 03.11.2020

Hotărârea nr. 94 - Se aproba cererea de pensionare anticipata incepand cu data de 01.11.2020, depusa de domnul profesor Dragos Radulescu si inregistrata cu nr.1114/30.10.2020.
Hotărârea nr. 95 - Se aproba cererea de pensionare anticipata incepand cu data de 01.11.2020, depusa de domnul profesor Dragos Radulescu si inregistrata cu nr.1114/30.10.2020.

Data: 19.11.2020

Hotărârea nr. 96 - Se aproba constituirea noului consiliu de administratie cu o componenta de 7 (sapte) membri.
Hotărârea nr. 97 - Se aproba planul de scolarizare pentru anul scolar 2021-2022.;
Hotărârea nr. 98 - Se aproba cererile de transfer pentru elevul Dutu Octavian la Scoala Profesionala Speciala Breaza si prescolarii Gratie Mihai, respectiv Gratie Vlad la GPN Cornu de Jos.
Hotărârea nr. 99 - Se aproba ca doamna profesor Raluca Turlea sa devina persoana delegata cu drept de semnatura in trezoreria operativa Campina, avand in vedere ca domnul profesor Dragos Radulescu s-a pensionat si nu mai este membru al Consiliului de Administratie.

Data: 21.12.2020

Hotărârea nr. 100 - Se aproba cererea de pensionare depusa de doamna Constanta Grama, inregistrata cu nr.1200/21.21.2020.
Hotărârea nr. 101 - Se aproba decontul cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2020, in valoare de 719 lei.

Data: 26.01.2021

Hotărârea nr. 102 - Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Profesor Cristea Stanescu ia act de desemnarea domnului consilier Nicolae Tudor ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Cornu in Consiliul de Administratie al scolii, pe durata pe durata mandatului 2020-2024 , prin Hotararea nr.91/28.12.2020 . Totodata, Consiliul de Administratie ia act de Dispozitia nr.161/30.12.2020 privind desemnarea ca Reprezentant al Primarului Comunei Cornu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Profesor Cristea Stanescu” pe domnul Ionut Ciprian Constantin, sef serviciu in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu.
Hotărârea nr. 103 - Se aproba cererile pentru continuarea activitatii didactice depuse de urmatoarele doamne pensionare : doamna Elena Gheorghiu- cerere inregistrata cu nr.12/13.01.2021, doamna Irina Ghinea cu cererea inregistrata cu nr.09./13.01.2021 si doamna Magdalena Paraschiv cu cererea inregistrata cu nr.10/13.01.2021.
Hotărârea nr. 104 - Se aproba declaratia doamnei profesor Raluca Turlea, inregistrata cu nr.29/26.01.2021, prin care renunta la cererea de completare a normei didactice.
Hotărârea nr. 105 - Se aproba cererea depusa de doamna Isar Cristina, inregistrata cu nr. 28.01.2021, prin care solicita reducerea normei didactice la 16 ore.
Hotărârea nr. 106 - Se aproba C.D.S.- optionalele discutate in cadrul comisiilor si in urma consultarii parintilor fiind limba engleza – clasele a V-a si a VI-a si biologie – clasele aVII-a si aVIII-a.;
Hotărârea nr. 107 - Se aproba decontul cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna decembrie 2020, in valoare de 199.

Data: 02.02.2021

Hotărârea nr. 108 - Se aproba proiectul de incadrare pentru anul scolar 2021-2022, conform Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare in invatamantul preuniversitar, Anexa la O.M.E.C. 5991/11.11.2020, Metodologia C.D.S.- O.M.E.C.5915/02.11.2020 si Legea Educatiei Nationale, nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotărârea nr. 109 - Se aproba decontul cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pentru luna ianuarie, 2021.

Data: 15.02.2021

Hotărârea nr. 110 - Se aproba scenariul verde de functionare a unitatii de invatamant, conform Ordinului comun M.E.N. si M.S., partea I/05.02.2021 si avand in vedere rata de incidenta scazuta in localitatea Cornu. La invatamantul primar ora de curs are 40 minute cu o pauza de 10 minute, in schimbul de dimineata; clasa a VIII-a, tot program de dimineata incepand cu orele 10.00; la gimnaziu ora de curs are 45 minute, pauza 10 minute, in programul de dupa amiaza.
Hotărârea nr. 111 - Se aproba transferul pentru urmatorii elevi: matei Anastasia la GPN Cornu de jos, Moldoveanu Alexandru la clasa pregatitoare si Manea Florentina la clasa aV-a B.
Hotărârea nr. 112 - Se aproba lista elevilor care beneficiaza de burse sociale si burse de merit, care va fi inaintata Consiliului Local Cornu.
Hotărârea nr. 113 - Se aproba cererea pentru plata cu ora depusa de doamna profesor invatamant primar Constanta Grama.

Data: 04.03.2021

Hotărârea nr. 114 - Se aproba hotararea prin care in Scoala Gimnaziala „Profesor Cristea Stanescu” nu se vor organiza activitati remediale in cadrul programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala”, intrucat nu sunt solicitari din partea parintilor si a cadrelor didactice.
Hotărârea nr. 115 - Se aproba propunerea Consiliului Profesoral, intrunit in data de 04.03.2021, pentru functia de responsabil al comisiei de evaluare a cadrelor didactice in persoana doamnei profesor invatamant prescolar, Ioana Neagu.
Hotărârea nr. 116 - Se aproba cererea inregistrata cu nr.76/26.02.2021, a doamnei profesor Cristina Isar, titulara pe catedra de fizica la Scoala Gimnaziala „Profesor Cristea Stanescu”, prin care solicita revenirea din concediul fara plata, incepand cu data de 01.04.2021.

Data: 12.03.2021

Hotărârea nr. 117 - Avand in vedere rata de 1,42 cazuri a incidentei cumulative a COVID 19 la o 1000 de locuitori pe localitati (UAT) la data de 12.03.2021, pentru perioada 26.02.2021-11.03.2021, adresa primita de la I.S.J.PH. din 12.03.2021 , O.M.E. nr.3459/06.03.2021, O.M.S.nr.280/06.03.2021 si ordin nr.3235/93/04.02.2021, Consiliul de Administratie al scolii stabileste si aproba cu unanimitate de voturi scenariul 2 de functionare pentru ciclul gimnazial, clasele V-VII, a unitatii de invatamant, incepand cu data de 15.03.2021
Hotărârea nr. 118 - Se aproba decontul cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna februarie 2021, in valoare de 2337 lei.

Data: 29.03.2021

Hotărârea nr. 119 - Se aproba cu unanimitate de voturi calificativul „Foarte bine” doamnei profesor Bodea Madalina pentru activitatea desfasurata in anul scolar in curs si calificativul „Foarte bine” doamnei profesor Vlasceanu Alina, pentru activitatea desfasurata in anul scolar in curs.
Hotărârea nr. 120 - Se valideaza cu unanimitate de voturi comisiile pentru inscriere invatamant primar si prescolar, decizia nr.5/16.03.2021.
Hotărârea nr. 121 - Se valideaza cu unanimitate de voturi comisia - simularea evaluarii nationale, sesiunea 29.03.-30.03.2021,decizia nr.6/24.03.2021 si comisia - evaluare nationala, sesiunea iunie 2021, decizia nr.7/24.03.2021.
Hotărârea nr. 122 - Se aproba cu unanimitate de voturi cererile pentru transfer-elevi, dupa cum urmeaza: veniti la G.P.N. Cornu de Jos, Cristache Nereea- grupa mica si Cristache Sara-grupa mare, Cristache Mihai – clasa I; plecat- Moldoveanu Alex Andrei la Scoala Vadeni-Braila.

Data: 01.04.2021

Hotărârea nr. 123 - Avand in vedere renuntarea in scris la calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Profesor Cristea Stanescu” a doamnei profesor Raluca Turlea, cerere inregistrata cu nr.155/30.03.2021, Consiliul Profesoral s-a intrunit in data de 31.03.2021 si a hotarat cu unanimitate de voturi desemnarea doamnei profesor invatamant prescolar Ioana Neagu ca membru in Consiliul de Administratie; totodata, Consiliul Profesoral a desemnat-o pe doamna profesor pentru invatamant prescolar Amalia Avram sa indeplineasca functia de secretar al Consiliului de Administratie.
Hotărârea nr. 124 - Se aproba cu unanimitate de voturi renuntarea la activitatile specifice programului „Scoala altfel”si inlocuirea lor cu activitati didactice , avand ca baza legala Comunicatul de presa din 25.03.2021 – Adaptarea structurii noului an scolar la situatia epidemiologica actuala.
Hotărârea nr. 121 - Se valideaza cu unanimitate de voturi comisia - simularea evaluarii nationale, sesiunea 29.03.-30.03.2021,decizia nr.6/24.03.2021 si comisia - evaluare nationala, sesiunea iunie 2021, decizia nr.7/24.03.2021.
Hotărârea nr. 125 - Dupa analizarea dosarului cu documentele justificative, se aproba cu unanimitate de voturi, cererea depusa de doamna profesor Bodea Madalina, inregistrata cu nr. 149/30.03.2021, prin care solicita modificarea contractului de munca din perioada determinata in perioada de viabilitate a postului.
Hotărârea nr. 126 - Dupa analizarea dosarului cu documentele justificative, se aproba cu unanimitate de voturi, cererea depusa de doamna profesor Vlasceanu Alina, inregistrata cu nr. 158/30.03.2021, prin care solicita modificarea contractului de munca din perioada determinata in perioada de viabilitate a postului.
Hotărârea nr. 127 - Se aproba cu unanimitate de voturi modelul Procesului verbal de predare-primire Laptop, tablete, accesorii si sistem de operare Windows10-Home.
Hotărârea nr. 128 - Se aproba cu unanimitate de voturi desemnarea doamnei Ioana Neagu persoana cu drept de semnatura in trezoreria Campina.

Data: 21.04.2021

Hotărârea nr. 129 - se aprobă cu unanimitate de voturi atât cererile, cât și calificativele parțiale FOARTE BINE, conform Metodologiei aprobată prin O.M.E.C. nr. 5991/11.11.2020;
Hotărârea nr. 130 - Se aprobă in unanimitate, 7 (șapte) voturi pentru, decontul cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pentru luna martie 2021, în valoare de 2866 lei.;

Data: 14.05.2021

Hotărârea nr. 131 - Se aprobă în unanimitate de voturi trecerea în șcenariul verde începând cu data de 17.05.2021, având în vedere rata incidenței cumulative a COVID 19 la mia de locuitori de 0,71%, ;

Data: 11.06.2021

Hotărârea nr. 132 - Se aprobă în unanimitate de voturi propunerea transformării unei grupe de program normal în grupă de program prelungit, ca urmare a numărului mare de cereri suplimentare (20 cereri) depuse de părinți pentru înscrierea copiilor la grupă cu program prelungit;
Hotărârea nr. 133 - Se aprobă cu unanimitate de voturi opționalele propuse pentru anul școlar 2021-2022, avizate de inspectorii de specialitate a ISJ Prahova: Limba engleză la clasele a V-a și a VI-a și Biologie la clasele a VII-a și a VIII-a ;
Hotărârea nr. 134 - Se aprobă in unanimitate, 7 (șapte) voturi pentru, decontul cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pentru luna mai 2021, în valoare de 3097 lei.;

Data: 01.07.2021

Hotărârea nr. 135 - După discutarea și analizarea cererii de concediu fără plată în perioada 1 septembrie 2021 – 1 septembrie 2022, înregistrată cu numărul 461 din 23.06.2021, a doamnei profesor Popovici – Filote Mihaela, profesor titular pe catedra de limba franceză, se aprobă în unanimitate de voturi, aceasta nebeneficiind de acest drept din anul 2003 până în prezent;
Hotărârea nr. 136 - Se aprobă in unanimitate, 7 (șapte) voturi, decontul cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pentru luna iunie 2021.;
Hotărârea nr. 137 - După discutarea deciziei nr. 26 din 25.06.2021 prin care se stabilește comisia de admitere în învățământul liceal și profesional, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi; ADRESA

Adresa: Aleea Silviu Iancu, Nr. 4, Jud. Prahova, 107180
Email: scoalacornuph@gmail.com
Website: www.scoalacornu.ro
Tel./Fax: 024.4367.471

Toate drepturile rezervate.
Design by Nicolae Zidaru. Site version 2.2

Social media: facebook twitter

Data actualizării: Friday, December 24, 2021 11:02