Conducerea școlii


 Director

Profesor ȘUPEALĂ LAURA

Profesor ȘUPEALĂ LAURA

Curriculum vitae

Programul de audiențe al directorului în anul școlar 2019 - 2021:

 LUNI:  0800  -  1100
 MARȚI:  1300  -  1500
 VINERI:  0800  -  0900


Programul cu publicul al secretariatului școlii:

 LUNI - VINERI:  1100  -  1200

 Consiliul de Administrație

Cadrul legal de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație al unităților de învațământ preuniversitar este organul de conducere al unității de învațământ.

Consiliul de administrație se constituie din 7 membri, dintre aceștia 3 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 1 reprezentant al consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă.

ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.


Membrii Consiliului de Administrație

Profesor ȘUPEALĂ LAURA

Director
Profesor ȘUPEALĂ LAURA

Președinte CA.
Cadru didactic.

Avatar man.

Profesor Înv. Preșcolar
NEAGU IOANA

Membru CA
Cadru didactic.

Avatar woman.

Profesor Înv. Primar
DUȚĂ MARIA RODICA

Membru CA.
Cadru didactic.

Primar NANU CORNEL

Reprezentant Primar
CONSTANTIN CIPRIAN IONUȚ

Membru CA.
Primar

Consilier TUDOR NICOLAE

Consilier
TUDOR NICOLAE

Membru CA.
Consilier local.

Avatat man.

Părinte
TOADER MARIAN

Membru CA.
Reprezentant părinți.

Avatar man.

Părinte
STOICA PETRINA

Membru CA.
Reprezentant părinți.

Avatar woman.

Profesor Înv. Preșcolar
AVRAM AMALIA

Secretar CA.

Decizia nr. 2/26.01.2021 pentru constituirea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu”, Comuma Cornu.


Hotărâri ale Consiliului de Administrație

Data: 23.10.2020

Hotărârea nr. 92 - Se aproba dosarele de burse si rechizite pentru anul scolar 2020-2021;

Data: 26.10.2020

Hotărârea nr. 93 - Se aproba scenariul galben, scenariu care se va mentine pana la modificarea datelor statistice privind numarul de infectari la nivelul localitatii.

Data: 03.11.2020

Hotărârea nr. 94 - Se aproba cererea de pensionare anticipata incepand cu data de 01.11.2020, depusa de domnul profesor Dragos Radulescu si inregistrata cu nr.1114/30.10.2020.
Hotărârea nr. 95 - Se aproba cererea de pensionare anticipata incepand cu data de 01.11.2020, depusa de domnul profesor Dragos Radulescu si inregistrata cu nr.1114/30.10.2020.

Data: 19.11.2020

Hotărârea nr. 96 - Se aproba constituirea noului consiliu de administratie cu o componenta de 7 (sapte) membri.
Hotărârea nr. 97 - Se aproba planul de scolarizare pentru anul scolar 2021-2022.;
Hotărârea nr. 98 - Se aproba cererile de transfer pentru elevul Dutu Octavian la Scoala Profesionala Speciala Breaza si prescolarii Gratie Mihai, respectiv Gratie Vlad la GPN Cornu de Jos.
Hotărârea nr. 99 - Se aproba ca doamna profesor Raluca Turlea sa devina persoana delegata cu drept de semnatura in trezoreria operativa Campina, avand in vedere ca domnul profesor Dragos Radulescu s-a pensionat si nu mai este membru al Consiliului de Administratie.

Data: 21.12.2020

Hotărârea nr. 100 - Se aproba cererea de pensionare depusa de doamna Constanta Grama, inregistrata cu nr.1200/21.21.2020.
Hotărârea nr. 101 - Se aproba decontul cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pentru luna noiembrie 2020, in valoare de 719 lei.

Data: 26.01.2021

Hotărârea nr. 102 - Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Profesor Cristea Stanescu ia act de desemnarea domnului consilier Nicolae Tudor ca reprezentant al Consiliului Local al Comunei Cornu in Consiliul de Administratie al scolii, pe durata pe durata mandatului 2020-2024 , prin Hotararea nr.91/28.12.2020 . Totodata, Consiliul de Administratie ia act de Dispozitia nr.161/30.12.2020 privind desemnarea ca Reprezentant al Primarului Comunei Cornu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Profesor Cristea Stanescu” pe domnul Ionut Ciprian Constantin, sef serviciu in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu.
Hotărârea nr. 103 - Se aproba cererile pentru continuarea activitatii didactice depuse de urmatoarele doamne pensionare : doamna Elena Gheorghiu- cerere inregistrata cu nr.12/13.01.2021, doamna Irina Ghinea cu cererea inregistrata cu nr.09./13.01.2021 si doamna Magdalena Paraschiv cu cererea inregistrata cu nr.10/13.01.2021.
Hotărârea nr. 104 - Se aproba declaratia doamnei profesor Raluca Turlea, inregistrata cu nr.29/26.01.2021, prin care renunta la cererea de completare a normei didactice.
Hotărârea nr. 105 - Se aproba cererea depusa de doamna Isar Cristina, inregistrata cu nr. 28.01.2021, prin care solicita reducerea normei didactice la 16 ore.
Hotărârea nr. 106 - Se aproba C.D.S.- optionalele discutate in cadrul comisiilor si in urma consultarii parintilor fiind limba engleza – clasele a V-a si a VI-a si biologie – clasele aVII-a si aVIII-a.;
Hotărârea nr. 107 - Se aproba decontul cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna decembrie 2020, in valoare de 199.

Data: 02.02.2021

Hotărârea nr. 108 - Se aproba proiectul de incadrare pentru anul scolar 2021-2022, conform Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare in invatamantul preuniversitar, Anexa la O.M.E.C. 5991/11.11.2020, Metodologia C.D.S.- O.M.E.C.5915/02.11.2020 si Legea Educatiei Nationale, nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotărârea nr. 109 - Se aproba decontul cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pentru luna ianuarie, 2021.

Data: 15.02.2021

Hotărârea nr. 110 - Se aproba scenariul verde de functionare a unitatii de invatamant, conform Ordinului comun M.E.N. si M.S., partea I/05.02.2021 si avand in vedere rata de incidenta scazuta in localitatea Cornu. La invatamantul primar ora de curs are 40 minute cu o pauza de 10 minute, in schimbul de dimineata; clasa a VIII-a, tot program de dimineata incepand cu orele 10.00; la gimnaziu ora de curs are 45 minute, pauza 10 minute, in programul de dupa amiaza.
Hotărârea nr. 111 - Se aproba transferul pentru urmatorii elevi: matei Anastasia la GPN Cornu de jos, Moldoveanu Alexandru la clasa pregatitoare si Manea Florentina la clasa aV-a B.
Hotărârea nr. 112 - Se aproba lista elevilor care beneficiaza de burse sociale si burse de merit, care va fi inaintata Consiliului Local Cornu.
Hotărârea nr. 113 - Se aproba cererea pentru plata cu ora depusa de doamna profesor invatamant primar Constanta Grama.

Data: 04.03.2021

Hotărârea nr. 114 - Se aproba hotararea prin care in Scoala Gimnaziala „Profesor Cristea Stanescu” nu se vor organiza activitati remediale in cadrul programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala”, intrucat nu sunt solicitari din partea parintilor si a cadrelor didactice.
Hotărârea nr. 115 - Se aproba propunerea Consiliului Profesoral, intrunit in data de 04.03.2021, pentru functia de responsabil al comisiei de evaluare a cadrelor didactice in persoana doamnei profesor invatamant prescolar, Ioana Neagu.
Hotărârea nr. 116 - Se aproba cererea inregistrata cu nr.76/26.02.2021, a doamnei profesor Cristina Isar, titulara pe catedra de fizica la Scoala Gimnaziala „Profesor Cristea Stanescu”, prin care solicita revenirea din concediul fara plata, incepand cu data de 01.04.2021.

Data: 12.03.2021

Hotărârea nr. 117 - Avand in vedere rata de 1,42 cazuri a incidentei cumulative a COVID 19 la o 1000 de locuitori pe localitati (UAT) la data de 12.03.2021, pentru perioada 26.02.2021-11.03.2021, adresa primita de la I.S.J.PH. din 12.03.2021 , O.M.E. nr.3459/06.03.2021, O.M.S.nr.280/06.03.2021 si ordin nr.3235/93/04.02.2021, Consiliul de Administratie al scolii stabileste si aproba cu unanimitate de voturi scenariul 2 de functionare pentru ciclul gimnazial, clasele V-VII, a unitatii de invatamant, incepand cu data de 15.03.2021
Hotărârea nr. 118 - Se aproba decontul cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna februarie 2021, in valoare de 2337 lei.

Data: 29.03.2021

Hotărârea nr. 119 - Se aproba cu unanimitate de voturi calificativul „Foarte bine” doamnei profesor Bodea Madalina pentru activitatea desfasurata in anul scolar in curs si calificativul „Foarte bine” doamnei profesor Vlasceanu Alina, pentru activitatea desfasurata in anul scolar in curs.
Hotărârea nr. 120 - Se valideaza cu unanimitate de voturi comisiile pentru inscriere invatamant primar si prescolar, decizia nr.5/16.03.2021.
Hotărârea nr. 121 - Se valideaza cu unanimitate de voturi comisia - simularea evaluarii nationale, sesiunea 29.03.-30.03.2021,decizia nr.6/24.03.2021 si comisia - evaluare nationala, sesiunea iunie 2021, decizia nr.7/24.03.2021.
Hotărârea nr. 122 - Se aproba cu unanimitate de voturi cererile pentru transfer-elevi, dupa cum urmeaza: veniti la G.P.N. Cornu de Jos, Cristache Nereea- grupa mica si Cristache Sara-grupa mare, Cristache Mihai – clasa I; plecat- Moldoveanu Alex Andrei la Scoala Vadeni-Braila.

Data: 01.04.2021

Hotărârea nr. 123 - Avand in vedere renuntarea in scris la calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Profesor Cristea Stanescu” a doamnei profesor Raluca Turlea, cerere inregistrata cu nr.155/30.03.2021, Consiliul Profesoral s-a intrunit in data de 31.03.2021 si a hotarat cu unanimitate de voturi desemnarea doamnei profesor invatamant prescolar Ioana Neagu ca membru in Consiliul de Administratie; totodata, Consiliul Profesoral a desemnat-o pe doamna profesor pentru invatamant prescolar Amalia Avram sa indeplineasca functia de secretar al Consiliului de Administratie.
Hotărârea nr. 124 - Se aproba cu unanimitate de voturi renuntarea la activitatile specifice programului „Scoala altfel”si inlocuirea lor cu activitati didactice , avand ca baza legala Comunicatul de presa din 25.03.2021 – Adaptarea structurii noului an scolar la situatia epidemiologica actuala.
Hotărârea nr. 121 - Se valideaza cu unanimitate de voturi comisia - simularea evaluarii nationale, sesiunea 29.03.-30.03.2021,decizia nr.6/24.03.2021 si comisia - evaluare nationala, sesiunea iunie 2021, decizia nr.7/24.03.2021.
Hotărârea nr. 125 - Dupa analizarea dosarului cu documentele justificative, se aproba cu unanimitate de voturi, cererea depusa de doamna profesor Bodea Madalina, inregistrata cu nr. 149/30.03.2021, prin care solicita modificarea contractului de munca din perioada determinata in perioada de viabilitate a postului.
Hotărârea nr. 126 - Dupa analizarea dosarului cu documentele justificative, se aproba cu unanimitate de voturi, cererea depusa de doamna profesor Vlasceanu Alina, inregistrata cu nr. 158/30.03.2021, prin care solicita modificarea contractului de munca din perioada determinata in perioada de viabilitate a postului.
Hotărârea nr. 127 - Se aproba cu unanimitate de voturi modelul Procesului verbal de predare-primire Laptop, tablete, accesorii si sistem de operare Windows10-Home.
Hotărârea nr. 128 - Se aproba cu unanimitate de voturi desemnarea doamnei Ioana Neagu persoana cu drept de semnatura in trezoreria Campina.

Data: 21.04.2021

Hotărârea nr. 129 - se aprobă cu unanimitate de voturi atât cererile, cât și calificativele parțiale FOARTE BINE, conform Metodologiei aprobată prin O.M.E.C. nr. 5991/11.11.2020;
Hotărârea nr. 130 - Se aprobă in unanimitate, 7 (șapte) voturi pentru, decontul cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pentru luna martie 2021, în valoare de 2866 lei.;

Data: 14.05.2021

Hotărârea nr. 131 - Se aprobă în unanimitate de voturi trecerea în șcenariul verde începând cu data de 17.05.2021, având în vedere rata incidenței cumulative a COVID 19 la mia de locuitori de 0,71%, ;

Data: 11.06.2021

Hotărârea nr. 132 - Se aprobă în unanimitate de voturi propunerea transformării unei grupe de program normal în grupă de program prelungit, ca urmare a numărului mare de cereri suplimentare (20 cereri) depuse de părinți pentru înscrierea copiilor la grupă cu program prelungit;
Hotărârea nr. 133 - Se aprobă cu unanimitate de voturi opționalele propuse pentru anul școlar 2021-2022, avizate de inspectorii de specialitate a ISJ Prahova: Limba engleză la clasele a V-a și a VI-a și Biologie la clasele a VII-a și a VIII-a ;
Hotărârea nr. 134 - Se aprobă in unanimitate, 7 (șapte) voturi pentru, decontul cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pentru luna mai 2021, în valoare de 3097 lei.; ADRESA

Adresa: Aleea Silviu Iancu, Nr. 4, Jud. Prahova, 107180
Email: scoalacornuph@gmail.com
Website: www.scoalacornu.ro
Tel./Fax: 024.4367.471

Toate drepturile rezervate.
Design by Nicolae Zidaru. Site version 2.2

Social media: facebook twitter

Data actualizării: Monday, September 27, 2021 18:32