Conducerea școlii

Activitatea managerială a Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” este asigurată de către:

 Director

Profesor ȘUPEALĂ LAURA

Profesor ȘUPEALĂ LAURA

Programul de audiențe al directorului în anul școlar 2018 - 2019:


 LUNI:  0800  -  1100
 MARȚI:  1300  -  1500
 VINERI:  0800  -  0900


Programul cu publicul al secretariatului școlii:


 LUNI - VINERI:  1100  -  1200

 Consiliul de Administrație

Cadrul legal de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație

Consiliul de administrație al unităților de învațământ preuniversitar este organul de conducere al unității de învațământ.

Consiliul de administrație se constituie din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un reprezentant al primarului; 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă.

ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar


Membrii Consiliului de Administrație

Profesor ȘUPEALĂ LAURA

Director
Profesor ȘUPEALĂ LAURA

Președinte CA.
Cadru didactic.

Avatar man.

Profesor Matematică
RĂDULESCU DRAGOȘ

Membru CA
Cadru didactic.

Avatar woman.

Profesor Înv. Primar
GHINEA IRINA

Membru CA.
Cadru didactic.

Avatar man.

Profesor Înv. Primar
GHEORGHIU ELENA

Membru CA.
Cadru didactic.

Primar NANU CORNEL

Primar
NANU CORNEL

Membru CA.
Primar

Consilier IANCU MARIUS

Consilier
IANCU MARIUS

Membru CA.
Consilier local.

Consilier ZIDARU NICOLAE

Consilier
ZIDARU NICOLAE

Membru CA.
Consilier local.

Avatat man.

Părinte
BARBU IRINA

Membru CA.
Reprezentant părinți.

Avatar man.

Părinte
STOICA PETRINA

Membru CA.
Reprezentant părinți.

Avatar woman.

Profesor Înv. Preșcolar
NEAGU IOANA

Secretar CA.

   
       

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

An școlar 2018 - 2019

 

An școlar 2019 - 2020

 Data: 06.12.2018    Data:
Hotărârea nr. 01 - planul de școlarizare pentru anul școlar 2019 – 2020;
Hotărârea nr. 02 - schimbarea și actualizarea documentelor Consiliului de Administrație;
Hotărârea nr. 03 - decontul cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pentru luna noiembrie a anului 2018;
Hotărârea nr. 04 - schimbarea nivelului de încadrare.
   
 Data: 18.12.2018    
Hotărârea nr. 05 - solicitări înscriere în învățământul primar;
   
 Data: 20.12.2018    
Hotărârea nr. 06 - prezentarea raportului scris final realizat în urma inspecției școlare generale;
   
 Data: 31.01.2019    
Hotărârea nr. 07 - proiectul de încadrare pentru anul școlar 2019 – 2020;
   
Hotărârea nr. 08 - acordarea burselor de merit;
   
Hotărârea nr. 09 - cererile de transfer;
   
Hotărârea nr. 10 - decontul cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice;
   
Hotărârea nr. 11 - Curriculum-ul la Decizia Școlii;
   
 Data: 28.03.2019    
Hotărârea nr. 12 - Validarea raportului privind calitatea învățământului desfășurat pe semestrul I, ;
   
Hotărârea nr. 13 - Consiliul de Administrație a luat act de acțiunile desfășurate la nivelul unității de învățământ;
   
Hotărârea nr. 14 - Aprobare Programul național „Scoala altfel”;
   
Hotărârea nr. 15 - Se aproba necesarul estimat pe anul 2019, bazat pe bugetul anului trecut, cu sumele necesare pentru următoarele cheltuieli: transport cadre didactice, transport elevi, reparații curente si dotări.;
   
Hotărârea nr. 16 - Se aproba decontul cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice pe luna februarie 2019;
   
Hotărârea nr. 17 - Se aproba propunerea domnului profesor Radulescu Dragos prin care se solicita Consiliului Local Cornu sa premieze, alături de elevii care obțin medii de peste 9,50 si elevii care obțin medii de peste 9,50 la evaluarea naționala;