E-learning

 Instruirea de tip e-learning

În zilele noastre, când timpul este din ce în ce mai limitat, iar volumul de informaţie foarte mare, platformele e-learning îşi fac destul de repede loc în sistemul de învăţământ deoarece permit utilizarea mai eficientă a resurselor materiale cât şi umane.

E-learning-ul nu doreşte să înlocuiască sistemele educaţionale tradiţionale ci să întărească procesul de învăţare. A fost adoptat de unităţile de învăţământ ca o alternativă la educaţia tradiţională, ea poate completa activitatea didactică din şcoală, dar nu o poate înlocui.

Acest tip de platforme este destinat învățării active din partea elevilor, având în vedere că generațiile actuale sunt obișnuite cu lucrul pe calculator încă de mici. Ca profesori, putem să utilizăm această abilitate a elevilor pentru a-I determina să-și folosească constructiv timpul liber, cu activități specifice fiecărei discipline sau arii curriculare în parte.

 Avantaje:

Avantajele e-learning-ul faţă de sistemul tradiţional de învăţământ:
- accesibilitate, flexibilitate şi confort;
- independenţa geografică, mobilitatea;
- prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional;
- un formator se poate adresa unui numar însemnat de elevi, asigurând o relație individualizată cu fiecare dintre ei;
- permite accesul la noile competente cerute de viața modernă. Oricine se poate familiariza cu noile tehnologii: calculator, sisteme multimedia, Internet.

 Dezavantaje:

Printre dezavantaje…
- Împiedică socializarea elevului, integrarea în colectivitate, adaptarea la realitatea vieții în societate, creării de legături interumane, afective;
- Problemele tehnice aferente funcționarii sistemelor de formare (perturbarea rețelei de comunicație, defectarea echipamentelor de calcul, pirateria soft sau virusarea documentelor);
- costuri mari pentru proiectare şi întreţinere;
- funcţie de experienţa participanţilor, pot apărea dificultăţi în utilizarea tehnologiei.

 Moodle

Moodle este un sofware liber și open source de învățare, cunoscut de asemenea și ca un sistem de management al cursului, sistem de management al învăţării sau ca un spaţiu de învăţare şi evaluare virtual.

Moodle este un set de componente și module, instrumente de comunicații, clasă virtuală și bibliotecă digitală.

Cuvântul Moodle este un acronim pentru Modular Object-Oriented Dynamic Learning Envinronment , ceea ce înseamnă ”mediu de învățare modular, orientat pe obiect și dinamic”.

Moodle este, de asemenea, un verb care descrie procesul de parcurgere înceată a unui conţinut, de a face lucrurile în manieră proprie. Aceasta se aplică atât modului în care Moodle a fost creat, cât și modului în care un student sau profesor abordează studierea sau predarea online.

Platforma de e-learning Moodle oferă un mediu de socializare și comunicare, cursuri și evaluare în sistem electronic și oferă posibilitatea cursanților de a învăța împreună. Platforma se bazează pe resurse și activități. Principala resursă este reprezentată de curs, ce poate fi definit pe bază de lecții sau de activități săptămânale.

La sfârșitul unui modul de curs se poate introduce un modul de evaluare. Acesta este foarte flexibil și permite trainerului să stabilească mai multe modalități de evaluare. Pe lângă lecţiile şi activităţile de învăţare postate de către profesor, cursanții pot posta temele pentru feedback, notă sau un comentariu la tema realizată.

Infrastructura Moodle suportă multe tipuri de plugin-uri:
- activități (inclusiv jocuri de cuvinte și de numere)
- tipuri de resurse
- tipuri de întrebări (cu răspunsuri multiple, adevărat sau fals, „completați spațiul liber”) teme grafice
- metode de autentificare (poate solicita nume de utilizator și parolă de acces)
- filtre de conținut.

Principalele activități care pot fi definite în cadrul platformei e-learning sunt:
-Tema cu dead-line;
-Chat;
-Forum de discuții;
-Pagini Wiki;
-Conferința web.

Platforma oferă fiecărui utilizator un spațiu propriu în care acesta să își poată păstra și organiza documente personale sau materialele de autoinstruire. Spațiul de lucru dispune de funcții de organizare (copiere, mutare și ștergere de obiecte) și de funcții de gestionare a drepturilor de acces.

Profesorii își pot organiza materialele de instruire și să le utilizeze în sesiuni de instruire și evaluare cu precizarea ordinii materialelor în sesiune, a duratelor de parcurgere recomandate și a domeniilor cărora li se adresează.

Platforma Moodle oferă și o zonă publică, zona în care materialele pot fi consultate de orice utilizator autentificat. Aceştia pot căuta în baza de date materiale de instruire după diverse date de identificare ce le sunt asociate.

Platforma de e-learning Moodle conține și forumuri pentru elevi astfel încât aceștia să poată interacționa cu profesorii sau colegii pentru dezbaterea unor subiecte de interes major, schimburi de experiență (răspunsuri la întrebări, teme de dezbatere, opinii etc.) Forumurile sunt administrate de către un moderator.

 Experimentul nostru:

Există un modul experimental Moodle (E-learning Școala Gimnazială „Prof. Cristea Stănescu”) în care a fost definită o clasă formată din 25 elevi.
Acest modul se poate accesa la această adresă: https://scoalacornu.moodlecloud.com/, folosind ca Utilizator:cursant_virtual și Parolă: 2019.

 Alte resurse de învățare online

 • Laboratorul virtual de Informatică Şi Tehnologia Informației şi a Comunicațiilor

 • Conţine bibliotecă virtuală, uşor accesibilă, ce oferă articole şi materiale practice în format PDF din categoriile: Informatică pentru liceu, Informatică pentru gimnaziu, Medii de programare, Pachete de instalare, Programare web
 • Accesați acum!
 • Enciclopedia digitală „România 1918”
   

 • Enciclopedia digitală „România 1918” celebrează oamenii și momentele cheie care au făcut posibilă întregirea României, de la izbucnirea Primului Război Mondial, până la sfârșitul războiului și împlinirea idealului național, Marea Unire.
 • Accesați acum!
 • Platforma de Elearning MyKoolio
   

 • Platforma cuprinde 630 de lecții interactive și 7500 de exerciții de matematică și limba română destinate elevilor din clasele I-VIII. Toate materialele disponibile sunt conforme cu programa școlară în vigoare.
   
 • Accesați acum!
 • WellCode
  Folosește calculatorul pentru a învăța eficient

 • După ce parcurgi tot conținutul de pe WellCode vei înțelege conceptele de bază din informatică și îți va fi mult mai ușor să continui cu noțiunile avansate. Poți continua să te pregătești pentru examene sau pentru o carieră în programare.
 • Accesați acum!