Evaluarea activității și a performanței


Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual, pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar, la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi are două componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fişei postului şi a fişei de evaluare.

Ministerul Educației este cel care aprobă metodologia specifică.

Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar reglementează procedura de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar, stabileşte normele de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de evaluare precum şi instrumentele de evaluare.


Alte informații relevante:

Ordin nr. 4.261/15.05.2020 pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020.
Ordin nr. 4.247/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011.
Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat - sesiunea 2020, aprobate prin ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.307/21.02.2020 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158/27.02.2020.


Arhivă:

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018, aprobate prin ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3633/03.05.2018 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395/09.05.2018.
Gradație de merit 2017 .


Cadru normativ:

Ordin nr. 3.307/21.02.2020 aprobare metodologie și criterii acordare gradație merit personal didactic înv. preuniversitar 2020
OM 3952 din 2019 Metodologie gradatii 2019.
Metodologie_gradatii_merit_ 2019.
Ordin ministru nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar
OM_6143_2011 METODOLOGIA DE EVALUARE ANUALA A PERSONALULUI DIDACTIC.
OM_4613_2012_Calendar evaluare.
FISE DE POST personal didactic si auxiliar.
FISE DE EVALUARE personal didactic si auxiliar.
ordin_3638_2012_standarde_formare_continuă_personal_funcții_management.
OM_3637_2012_instrumente_de_evaluare_abilități_onducere_leadership_pt_manag_scolar.
ORDIN 3545_2012_Politica_management_educational.
OM 3545_2012_Anexa.
ORDIN_3636_2012_instrument evaluare_Roluri_instituții_compartimente_in_evaluare.
ORDIN_3636_2012_Anexa.
ordin ministru metodologie gradatii 2020. ADRESA

Adresa: Aleea Silviu Iancu, Nr. 4, Jud. Prahova, 107180
Email: scoalacornuph@gmail.com
Website: www.scoalacornu.ro
Tel./Fax: 024.4367.471

Toate drepturile rezervate.
Design by Nicolae Zidaru. Site version 2.2

Social media: facebook twitter

Data actualizării: Sunday, March 21, 2021 10:24