Evaluare Națională cl. a VIII-a

 Evaluare Națională clasa a VIII-a, anul școlar 2018 - 2019

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativa a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină EN fără taxă.
Media obținută la EN VIII este un criteriu decisiv pentru admiterea în învățământul liceal.
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).
Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării direcțiilor de specialitate din minister.
Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratul școlar.
Modele orientative de subiecte pentru EN VIII vot fi disponibile aici, începând cu luna noiembrie 2018.
Site-ul dedicat publicării rezultatelor este: http://evaluare.edu.ro

 Ordin

privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019.

Documente

 Calendarul

Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:
3 - 7 iunie:  Înscrierea elevilor
7 iunie 2019:  Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
18 iunie:   Limba și literatura română - probă scrisă
20 iunie:   Matematica - probă scrisă
21 iunie:  Limba și literatura maternă - probă scrisă
25 iunie:   Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 1200)
25 iunie:  Depunerea contestațiilor (orele 1400 - 2000)
26-28 iunie:  Soluționarea contestațiilor
29 iunie:  Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 Modele de subiecte: