Evaluare Națională cl. a VIII-a


 Evaluare Națională clasa a VIII-a (EN VIII)

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Nou! Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2021 - 2022 (aprobată prin ordinul de ministru nr, 5.149/30.08.2021);

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.
- Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
- Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).
- Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.


Arhivă recentă:
Completări aduse metodologiei de organizare și desfășurare a examenului - 2021
Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2021
Programele de examen (actualizate) valabile pentru anul școlar 2021 - 2021 (aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237/5.02.2021)
Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 - 2021

Programele de examen pentru probele Evaluării Naționale a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 pot fi consultate aici (fișier pdf). Acestea au fost aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020.


 Calendarul

Calendarul EN VIII în anul școlar 2021 - 2022 este următorul::
30 - 3 iunie 2022:  Înscrierea la evaluarea națională
3 iunie 2022:  Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
14 iunie 2022:   Limba și literatura română - probă scrisă
16 iunie 2022:   Matematica - probă scrisă
17 iunie 2022:  Limba și literatura maternă - probă scrisă
23 iunie 2022:   Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 1400)
23 iunie 2022:  Depunerea contestațiilor (orele 1600 - 1900)
24 iunie 2022:  Depunerea contestațiilor (orele 800 - 1200)
24 iunie - 29 iunie 2022:  Soluționarea contestațiilor
30 iunie 2022:  Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor ADRESA

Adresa: Aleea Silviu Iancu, Nr. 4, Jud. Prahova, 107180
Email: scoalacornuph@gmail.com
Website: www.scoalacornu.ro
Tel./Fax: 024.4367.471

Toate drepturile rezervate.
Design by Nicolae Zidaru. Site version 2.2

Social media: facebook twitter

Data actualizării: Monday, December 27, 2021 15:16