Evaluare Națională cl. a VIII-a


 Evaluare Națională clasa a VIII-a (EN VIII)

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Nou! Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 - 2021 + Calendar 2021;
Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.


Ghid informativ privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale în anul 2020 (click aici pentru detalii)
Noile programe de examen pentru probele Evaluării Naționale a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 pot fi consultate aici (fișier pdf). Acestea au fost aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020.

Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene

Alte informații utile:
Procedura privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale în anul 2020;
Modele orientative de subiecte pentru EN VIII sunt disponibile aici.
Arhivă:
Procedura privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale în anul 2019


 Calendarul

Calendarul EN VIII în anul 2020 este următorul::
2 - 5 iunie:  Înscrierea elevilor
5 iunie 2020:  Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
15 iunie:   Limba și literatura română - probă scrisă
17 iunie:   Matematica - probă scrisă
18 iunie:  Limba și literatura maternă - probă scrisă
22 iunie:   Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 1200)
22 iunie:  Depunerea contestațiilor (orele 1400 - 2000)
23-26 iunie:  Soluționarea contestațiilor
27 iunie:  Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
 ADRESA

Adresa: Aleea Silviu Iancu, Nr. 4, Jud. Prahova, 107180
Email: scoalacornuph@gmail.com
Website: www.scoalacornu.ro
Tel./Fax: 024.4367.471

Toate drepturile rezervate.
Design by Nicolae Zidaru. Site version 2.2

Social media: facebook twitter

Data actualizării: Sunday, March 21, 2021 10:26