Solicitare informații de interes public


Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public.

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.


Responsabilitatea primirii

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001: Director, Profesor Laura Șupeală


Date de contact

ADRESA


Vezi și secțiunea „Contact” de pe acest site.

Legislatia aplicabilă:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (actualizată 2019);
HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.405/2017 privind lista documentelor de interes public care se comunică din oficiu;
Lista cuprinzând documentele de interes public.


Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” Cornu vă rugăm să completaţi o cerere şi să o înregistrați la secretariatul instituției. (Programul cu publicul al secretariatului școlii:  LUNI - VINERI: 1100 - 1200).

Persoana care se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public poate depune contestație/memoriu în scris către conducerea Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” Cornu, care va fi înregistrată la secretariatul școlii.


Formulare:

Formularele tip, așa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2002, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

Model solicitare legea 544/2001.
Model de reclamație administrativă I - răspuns negativ.
Model de reclamație administrativă II - nu s-a răspuns în termen. ADRESA

Adresa: Aleea Silviu Iancu, Nr. 4, Jud. Prahova, 107180
Email: scoalacornuph@gmail.com
Website: www.scoalacornu.ro
Tel./Fax: 024.4367.471

Toate drepturile rezervate.
Design by Nicolae Zidaru. Site version 2.2

Social media: facebook twitter

Data actualizării: Wednesday, May 5, 2021 15:27