Informații de interes public

 Solicitare informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

 

 Responsabilitatea primirii

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001: Director, Profesor Laura Șupeală

 

 Date de contact

ADRESA


Vezi și secțiunea „Contact” de pe acest site.

 

 Baza legislativă:

Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public;
Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001;
Lista cuprinzând documentele de interes public.

 

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” Cornu vă rugăm să completaţi o cerere şi să o înregistrați la secretariatul instituției. (Programul cu publicul al secretariatului școlii:  LUNI - VINERI: 1100 - 1200).

Persoana care se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public poate depune contestație/memoriu în scris către conducerea Școlii Gimnaziale „Profesor Cristea Stănescu” Cornu, care va fi înregistrată la secretariatul școlii.

 

 Formulare:

Formularele tip, așa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2002, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

Model solicitare legea 544/2001.
Model de reclamație administrativă I - răspuns negativ.
Model de reclamație administrativă II - nu s-a răspuns în termen.