Noutăți


Nou! ORDIN 3445/17 martie 2022
23.03.2022

Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în invățământul primar pentru anul școlar 2022 - 2023.

Mai multe detalii găsiți în documentul anexat:

ORDIN 3445.

Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 280/23,03,2022

Proiectul ZEST4EDU, cod PN2022 - Anunț selecție membri grup țintă.
21.09.2021

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, implementează, în calitate de beneficiar, proiectul „Zest4Edu –O noua perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Proiectul este dezvoltat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu Asociația “Go Ahead” București și cu Fundația Art for Change, Norvegia, este finanțat de catre Fondul Român de Dezvoltare Socială (OP), în calitate de Operator de Program pentru ”Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și are o durată de 30 de luni.

Mai multe detalii găsiți în documentele anexate:

1- Anunț selecție grupuri țintă.
2- Ghid înscriere GT principal - Copii și tineri în situații de risc de abandon școlar
3- Ghid înscriere GT principal - Copii și tineri cu C.E.S.
4- Ghid înscriere GTS1.
5- Ghid înscriere GTS3.
6- Metodologia de selecție a GT.
7- Calendarul selecției.

- Poster - Afiș

Sursa: ISJ Prahova

Informare privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2020-2021.
19.03.2021

Având în vedere recentele evoluții epidemiologice, pentru a asigura pregătirea nediscriminatorie în vederea susținerii examenelor naționale (determinante pentru viitorul tinerilor), Ministerul Educației completează Ordinul 3.449/2021 [disponibil aici] privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2020-2021.

Astfel, elevii înmatriculați în unitățile de învățământ din localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a depășit nivelul de 6/1.000 de locuitori vor putea susține simulări ale examenelor naționale, cu prezență fizică, după încetarea măsurilor de carantinare, conform unui calendar aprobat de inspectoratele școlare, dar nu mai târziu de 15 mai 2021.

În această situație, subiectele vor fi elaborate la nivelul inspectoratelor școlare.

De asemenea, pentru asigurarea protecției sanitare, unitățile de învățământ vor putea decide, în funcție de infrastructură, ca activitatea celorlalte clase să se desfășoare online în zilele în care se organizează simulări ale examenelor naționale, indiferent de scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor, valabil în zilele respective.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

Nou! Au fost aprobate metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.
12.03.2021

Ministerul Educației a emis metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021 - 2022, precum și calendarul aferent acestui proces.

Pregătirea procesului de înscriere începe în data de 17 martie 2021, dată în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

În perioada 29 martie - 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 - 20 mai 2021, astfel:
- 10 - 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
- 11 - 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
- 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai - 10 septembrie):
- 21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
- 24 mai - 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
- 4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 - 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Informații suplimentare ► aici.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

ORDIN Nr. 3243/2021 din 5 februarie 2021 privind structura anului scolar 2021 – 2022.
05.02.2021

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 156 din 16 februarie 2021.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

Modificări ale măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
06.03.2021

Ordinul comun al ministrului Educației și ministrului Sănătății nr. 3.459/280/06.03.2021 modifică măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Modificările incluse în noul ordin comun sunt:

1. Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcţie de evoluţia epidemiologică, excepția fiind depășirea pragului de 6/1000, unde intrarea în carantină se aplică imediat.

2. În situația în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori, dar mai mică de 6/1000 de locuitori, participarea la ore este cu prezență fizică în unitatea de învățământ pentru:
- toți preșcolarii și elevii din învățământul primar,
- elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a și elevii din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase terminale.

3. În localitățile unde este instituită măsura carantinei zonale nu sunt permise activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, iar activitatea didactică se desfășoară exclusiv online.

4. Este permisă organizarea cu prezența fizică în unitățile de învățământ din localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mică de 6/1000 de locuitori a următoarelor activități:
- simulările examenelor naționale și a examenelor pentru anii terminali;
- evaluările naționale;
- orele remediale pentru toate clasele.

5. Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi pentru studenţi şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior, cât şi în exterior. La orele de specialitate din învățământul vocațional este obligatorie purtarea măștii de protecție, cu excepția orelor de studiu ale instrumentelor de suflat. În acest caz este necesară asigurarea de spații individuale pentru exersare.

6. Masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, indiferent de vârstă, precum și în timpul tuturor orelor de educație fizică desfășurate în spații exterioare.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

Proiectul „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”.
10.02.2021

În cadrul Proiectului „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație” din Școala Generală „Profesor Cristea Stănescu” au fost selectate următoarele cadre didactice:
1. LAURA ȘUPEALĂ;
2. STOIAN LILIANA DENIS - rezervă.
Document.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu Asociația “Go Ahead” București și cu Fundația Art for Change, Norvegia, implementează „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Joi, 11 februarie 2021, începând cu ora 10.00, va avea loc Conferința de lansare a proiectului, unde sunt invitați să participle, alături de reprezentanții celor patru parteneri, directorii celor 19 școli pilot din cele două județe, inspectori școlari, directori, profesori și părinți, reprezentanți ai autorităților locale, mass media.

Evenimentul va fi găzduit de Inspectoratul Școlar Județean Prahova și se va desfășura în sala de conferințe a instituției și simultan pe platforma ZOOM, fiind transmis live pe canalul de Youtube al proiectului.

Proiectul „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație” este finanțat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (OP), în calitate de Operator de Program pentru ”Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” și are un buget total de 5.464.478,93 lei, din care 4.644.807,09 grant norvegian (85%) și 819.671,84 lei cofinanțare națională (15%) și o durată de 30 de luni.

Finanțarea acordată în cadrul Proiectului are ca scop creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și a accesului la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care vor beneficia peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității), contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: Combaterea si prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a scolii si îmbunătățirea retenției in sistemul educațional prin îmbunătățirea participării școlare a minim 40% din elevii din grupul țintă principal cu 10% si creșterea ratei de tranziție in învățământul secundar superior (ISCED 3) cu min. 1% la finalul proiectului, fata de situația inițială colectata la începutul proiectului, in 19 scoli din județele Neamț si Prahova, ca urmare a sprijinului integrat primit prin proiect: dotări, activități si suport material pentru 650 de elevi (din care 60 cu CES), activități pentru 200 de cadre didactice, informare, consiliere, educație parentala cu 200 de părinți desfășurate pe o durata de 2 ani școlari.

OS2: Creșterea numărului de cadre didactice/personal din educație din școlile țintă instruite cu minim 200 si certificate cu minim 160 in ceea ce privește lucrul cu elevi cu risc de părăsire timpurie a scolii si cu CES prin intermediul programelor de formare purtătoare de credite profesionale transferabile (Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor si elevilor, Strategii de prevenire și combatere a fenomenului Bullying, Tehnici aplicative in procesul de predare-învățare a copiilor cu CES), workshop urilor de tip “Affirmative Art” si activităților de transfer de bune practici cu partenerul din Norvegia, pe o perioada de 2 ani școlari.

OS3: Extinderea vizibilității abordării introduse de Zest4edu si a activităților bilaterale romano-norvegiene, de la nivelul județelor PH si NT cel puțin la nivelul regiunilor Sud-Muntenia si Nord-Est prin evenimente si schimburi de bune practici(1 conferința națională, 6 campanii de informare si conștientizare pe teme legate de dezvoltare personala, 19 workshop uri de promovare a conceptului de Affirmative Art,1 schimb de bune practici cu 160 de participanți din Romania si 2 din Norvegia, 19 entități care aplica cunoștințele dobândite in proiect) si 1 studiu de impact al masurilor aplicate in proiect, pana la finalul proiectului.

Sursa: I.S.J. Prahova, Școala Generală „Prof. Cristea Stănescu”

Ordin nr. 3.235/93/4.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică
05.02.2021

Publicăm, atașat, ordinul comun nr. 3.235/93/4.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

- Ordin comun nr. 3.235_93_4.02.2021

Vezi, aici, și rata de incidență pe localități (actualizată 5 februarie), comunicată de Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI).

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

23.09.2020

ORDIN nr. 5.617 din 23 septembrie 2020 privind suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale 2020.

Începând cu data de 25.09.2020 și până în data de 29.09.2020 inclusiv se suspendă activitatea didactică ce presupune prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, stabilite conform Registrului secțiilor de votare administrat de Autoritatea Electorală Permanentă.

Activitățile didactice pentru unitățile prevăzute mai sus vor fi desfășurate în sistem on-line, conform Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.545/2020.

- ORDIN nr. 5.617 din 23 septembrie 2020

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021.
06.07.2020

În perioada 9-16 iulie 2020, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar își vor depune dosarele de înscriere la inspectoratele școlare (sau le pot transmite și electronic).

Proba scrisă din cadrul acestui concurs (titularizare) va avea loc în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale.

Calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar este disponibil AICI.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

ORDIN nr. 4248/13.05.2020 de modificare și completare O.M.E.N. nr. 4916/2019 Nou!
13.05.2020

Ordin de modificare și completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a , în anul școlar 2019-2020

Ordin:
OMEN nr. 4916/2019;
ORDIN nr. 4248/13.05.2020;

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

ORDIN Nr. 4266/840/2020-punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României.
18.05.2020

ORDIN Nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României.

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 417 din 19 mai 2020

Ordin:
ORDIN Nr. 4266/840/2020-punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României;

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

Procedura Nr. 26651/14.02.2019 cu privire la asigurarea-condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat - sesiunea 2019 Nou!
14.02.2019

Ministerul Educației Naționale a publicat procedura prin care este asigurat cadrul normativ necesar susținerii examenelor naționale (Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de Bacalaureat - sesiunea 2019) de către elevii cu deficiențe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare.

Metodologiile privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale creează cadrul propriu-zis pentru susținerea examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat de candidații cu deficiențe, prin ajustarea modalităților de examinare, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei şi enumeră exemple de asemenea adaptări.

Totodată, conform precizărilor din procedurile privind examenele naţionale, Comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti pot aproba şi alte proceduri de susţinere a probelor pentru elevii cu deficienţe, la propunerea comisiilor din unităţile de învăţământ, în cazul Evaluării Naţionale sau la propunerea comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti, în cazul examenului de Bacalaureat.

Procedura:
Procedura egalizare șanse nr. 26651/2019;

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

ORDIN MEC 4267/18.05.2020, MS 841/19.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS Co V 2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţii publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării  Nou!
20.05.2020

În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Sănătății au emis următorul ordin comun (MEC 4267/18.05.2020, MS 841/19.05.2020) pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ.

Măsuri pentru organizarea activității în unitățile/instituțiile de învățământ, în actualul context epidemiologic:
- Accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minima de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
- Nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 grade Celsius;
- Va fi asigurată dezinfectarea suprafețelor expuse și se va respecta măsura distanțării fizice.

Acțiuni și măsuri implementate la nivelul unităților/instituțiilor de învățământ
- la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților
- participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinți după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora
- parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat
- la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini)
- în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS CoV-2
- unitățile sunt dotate permanent cu săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini
- durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă va fi de cel mult:
-- 3 ore pentru elevii de liceu
-- 2 ore pentru elevii de gimanziu
-- 4 ore pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale
- pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic
- în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m față de altul
- pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii)
- colectarea măștilor se va face în locuri special, semnalizate corespunzător
- la sfârșitul activităților, elevii vor primi o nouă mască de protecție.

Ordin:
ORDIN MEC 4267/18.05.2020, MS 841/19.05.2020;

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării anunță măsurile luate în sistemul românesc de învățământ, în contextul pandemiei Covid-19. Nou!
27.04.2020

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit împreună cu specialiștii din cadrul Ministerului Sănătății și în conformitate cu recomandările Comitetului Național pentru Situații de Speciale de Urgență măsurile pentru reluarea activității în unitățile de învățământ, în condiții de siguranță pentru elevi, cadre didactice, personalul din școli și părinți.

În România, cursurile în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal rămân suspendate, dar se va continua învățarea asistată de tehnologie până în data de 12 iunie, când se vor încheia cursurile anului școlar.
Pentru elevii și cadrele didactice care nu au acces la tehnologie, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor oferi sprijin. Acestea vor transmite elevilor resurse educaționale și sarcini de lucru.
Studenții își vor continua învățarea asistată de tehnologie, iar examenele se pot susține și online. Fiecare instituție de învățământ superior va comunica planurile stabilite privind susținerea examenelor.Clic pentru vizualizare!
Prioritățile ministerului sunt de a asigura cadrul necesar pentru încheierea situațiilor școlare pentru toți elevii și studenții din sistemul românesc de învățământ și susținerea examenelor finale, în condiții de siguranță pentru elevi și cadre didactice.
Începând cu data de 2 iunie, elevii din clasele a VIII-a, a XII-a/XIII-a, cei din anii de final de ciclu profesional și postliceal, vor reveni în unitățile de învățământ pentru două săptămâni. Vor avea loc doar activități de pregătire și consiliere pentru examenele naționale. Revenirea în unitățile de învățământ va fi una prudentă și controlată pentru a preveni răspândirea îmbolnăvirilor cu Covid-19. Pentru elevii care au probleme de sănătate sau care prezintă riscuri de îmbolnăvire, prezența la cursuri va fi opțională. Părinții vor decide acest aspect.

Măsuri de siguranță în unitățile de învățământ:
Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății vor elabora un ordin comun în care se vor stabili toate măsurile de siguranță privind reluarea activității în unitățile de învățământ. Sala de clasă va fi igienizată corespunzător, vor fi realizate culoare semnalizate special, iar în sala de clasă vor fi maximum 10 elevi, respectând măsurile de distanțare.

Alte măsuri cu privire la anul școlar 2019-2020:
- Programa din semestrul al II-lea care nu a fost parcursă după data de 11 martie va fi abordată în anul școlar următor, după ghiduri metodologice elaborate de MEC pentru fiecare disciplină.
- Nu se vor susține teze, iar mediile vor fi încheiate cu minimum două calificative/note. Pentru situații excepționale, MEC a prevăzut mai multe scenarii, iar pentru fiecare tip de învățământ (vocațional, special, profesional) vor fi comunicate modalități de încheiere a situației.
- Înscrierile la clasa pregătitoare și la grădiniță pot fi realizate online, după un calendar stabilit de MEC. Evaluarea psihosomatică a copiilor va fi înlocuită cu declarație pe proprie răspundere a părinților/tutorilor legali instituiți și recomandarea eliberată de grădinița pe care au frecventat-o.
- Pentru asigurarea accesului egal la educaţie pentru preşcolarii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, profesorii itineranţi şi de sprijin vor continua adaptarea curriculară a conţinuturilor, realizarea materialelor didactice, instrumentelor de lucru şi de evaluare specifice, precum şi monitorizarea aplicării programelor curriculare adaptate, în parteneriat cu cadrele didactice de la grupă/clasă, pentru punerea în aplicare a planului de intervenţie personalizat realizat pe baza planului de servicii individualizat.
- Detaliile cu privire la desfășurarea examenelor naționale și a admiterii în învățământul liceal și profesional/profesional dual vor fi prezentate prin procedurile elaborate de MEC. Vor fi elaborate inclusiv proceduri privind siguranța elevilor și a cadrelor didactice la desfășurarea probelor.
- Examenele de certificare a competenţelor profesionale pentru niveurile 3, 4 şi 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilor, pentru învățământul vocațional, profesional și profesional dual, precum și cele din învățământul postliceal vor fi realizate numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată, în conformitate cu metodologiile aferente fiecărui tip de certificare a competențelor.
- Examenul de titularizare și pentru definitivare în învățământ, precum și pentru obținerea gradelor didactice se vor organiza după un calendar comunicat de MEC.
Măsurile luate de Ministerul Educației și Cercetării au fost aplicate și în state europene precum Italia, Letonia, Portugalia, Malta și Ungaria.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

O R D I N U L ministrului Educației și Cercetării nr. 4.115/10.04.2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, în anul școlar 2019 - 2020.
17.04.2020

Prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020 sunt aprobate noile programe de examen pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a, respectiv noile programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020.

- Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) și matematică, valabile pentru Evaluarea Națională a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020: anexa 1 (fișier pdf).

- Programele pentru disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie, valabile pentru examenul național de Bacalaureat: anexa 2 (fișier pdf).

Materiale informative:
Programe examen modificate Evaluare Națională clasa a VIII-a an școlar 2019-2020;
Programe modificate examen Bacalaureat an școlar 2019-202.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale.
30.03.2020

În contextul suspendării cursurilor, pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale, Ministerul Educației și Cercetării a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale.

Resursele de antrenament tip test, realizate împreună cu Centrul Național de Evaluare și Examinare, respectă modelul subiectului de examen. Obiectivul acestora este acela de a exersa în această săptămână și de a continua efortul în vederea obținerii unor rezultate bune la viitoarele examene.

Baremele de evaluare și de notare vor fi publicate pe același site, vineri, 3 aprilie 2020. Rolul acestora este de autoevaluare și calibrare a modului în care au fost redactate răspunsurile.

Totodată, în cadrul emisiunilor Teleșcoala vor fi prezentate unele soluții ale acestor teste de antrenament, cu explicațiile necesare pentru a înțelege cât mai bine răspunsurile din baremele de evaluare și de notare.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

„Reacție pentru educație”, inițiativa prin intermediul căreia tehnologia poate ajunge la comunitățile dezavantajate.
25.03.2020

Ministerul Educației și Cercetării, alături de organizația neguvernamentală Narada, cu sprijinul Cora România, au lansat inițiativa „Reacție pentru educație”, o modalitate prin intermediul căreia tehnologia poate ajunge la profesorii și elevii din comunitățile dezavantajate.

Platforma pune la dispoziția cadrelor didactice un formular pentru exprimarea nevoilor materiale pe care aceștia și elevii lor le au în demersul pe care îl desfășoară acum pentru continuarea educației la distanță. Obiectivul acestui instrument este acela de a atrage și de a coagula comunitățile locale, astfel încât să fie acoperite cât mai multe nevoi într-un timp cât mai scurt.

Deja dotările materiale pentru profesorii din opt comunități defavorizate, în ceea ce privește educația în medii digitale și pentru elevii lor, vor fi realizate în scurt timp.

Pe platforma narada.online vor fi disponibile spații de lucru pentru fiecare dintre aplicațiile digitale folosite de profesori în predarea la distanță. Acest spațiu virtual are capacitatea de a oferi sprijin constant pentru cele peste 30.000 de cadre didactice în familiarizarea cu aplicațiile, platformele și software-urile educaționale disponibile gratuit.

Începând cu data de 1 aprilie, în cadrul platformei digitale, prin intermediul NaradiX, vor fi generate clase digitale susținute de oameni de afaceri, personalități din showbiz, profesori și traineri. Totodată vor fi abordate subiecte de interes pentru elevi, studenți și profesori, cu referire la perioada în care ne aflăm.

„În contextul actual, mai mult decât oricând, oamenii s-au solidarizat în jurul educației. Inițiativa «Reacție pentru educație» vine să contribuie în această perioadă în care, deși despărțiți unii de alții, învățarea trebuie să continue. Îmi doresc ca acest moment să deschidă drumul prin care tehnologia în educație să fie accesibilă tuturor”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

„Am pus cap la cap resursele de care dispunem, pornind de la avantajele științei și tehnologiei, canalele de comunicare, până la comunitatea de voluntari și companii, pentru a veni în întâmpinarea profesorilor ce caută acum soluții de a rămâne aproape de elevii lor”, spune Andra Munteanu, co-fondator Narada.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării a lansat o platformă digitală pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice.
24.03.2020

Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma Digital pe educred.ro (digital.educred.ro), un spațiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc să valorifice noile tehnologii în activitățile de învățare cu elevii. Această platformă a fost dezvoltată de echipa proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, cu sprijinul experților Institutului de Științe ale Educației (IȘE), în scopul susținerii cadrelor didactice și elevilor pentru continuarea învățării de acasă.

În acest spațiu virtual - digital.educred.ro - sunt centralizate mai multe tipuri de resurse digitale și informații utile, în activitățile educaționale desfășurate. Toate resursele colectate pe platformă sunt gratuite.

Cadrele didactice vor avea posibilitatea de a accesa resurse de învățare necesare pentru susținerea activităților la distanță cu elevii, instrumente digitale cu ajutorul cărora pot fi dezvoltate astfel de resurse, platforme de învățare colaborativă, adaptată contextului clasei de elevi (și resurselor de la nivel de școală), dar și instrumente utile de comunicare și colaborare la distanță, precum și comunități de învățare în care pot fi împărtășite experiențe și resurse cu alți colegi de disciplină.

Platforma pusă la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării conține, de asemenea, o secțiune de Resurse Educaționale Deschise – RED, centralizate în secțiunea „Resurse ISE” a site-ului.

Încurajăm cadrele didactice să se implice în acest efort de colaborare și sprijin, la nivel național, să împărtășească tuturor colegilor de breaslă resursele dezvoltate, prin completarea unui formular de încărcare, accesibil pe prima pagină a platformei.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

Precizări cu privire la posibilitatea de înghețare a anului școlar.
23.03.2020

Referitor la ultimele informații apărute în spațiul public cu privire la eventuala înghețare a anului școlar, Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, face următoarele precizări:

„Vreau să îi asigur pe elevi, studenți, profesori și părinți că la acest moment nu luăm în calcul înghețarea anului școlar sau amânarea examenelor cu un an. Specialiștii din Ministerul Educației și Cercetării lucrează la mai multe scenarii, privind cu atenție și la ceea ce se întâmplă în cadrul sistemelor de educație din statele Uniunii Europene.

Ministerul Educației se preocupă de modul în care elevii își continuă învățarea de acasă și obiectivul MEC este ca niciunul dintre elevi, studenți sau profesori să nu aibă de suferit.

În ceea ce-i privește pe elevii care trebuie să susțină Evaluarea Națională și examenul național de Bacalaureat sau studenții care trebuie să își susțină examenele de finalizare a studiilor, Ministerul Educației și Cercetării va prezenta variantele posibile pe care le ia în calcul în situația în care se va prelungi această stare de urgență. De asemenea, precizăm că toate scenariile vor fi dezbătute cu toți actorii educaționali (reprezentanții elevilor, studenților, părinților, sindicatelor și reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor), iar decizia va fi luată de comun acord.

Este important de precizat faptul că scenariile gândite de experții ministerului vor fi aplicate în funcție de evoluția crizei provocate de coronavirus în România și în acord cu deciziile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.

Le mulțumesc colegilor mei, profesori, pentru tot efortul depus în această perioadă și îi îndemn să continue învățarea prin cursurile online alături de elevii/studenții lor.

Fac din nou un apel la calm și îi rog pe elevi și studenți să stea în casă și să continue învățarea de acasă. Un îndemn vine și pentru părinți, pe care îi rog să ia toate măsurile pentru a proteja sănătatea copiilor noștri și pentru a-i susține în activitatea de învățare de acasă.

Mulțumesc universităților și institutelor de cercetare, cadrelor didactice și cercetărilor care fac eforturi pentru a asigura asistența necesară pentru combaterea COVID-19. Ministerul Educației și Cercetării face tot posibilul pentru a susține aceste eforturi”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării.

Sursa: Ministerul Educației și CercetăriiMinisterul Educației și Cercetării a lansat un amplu proces de consultare publică pentru realizarea profilului de competențe ale cadrului didactic.
19.03.2020

Ministerul Educației și Cercetării a lansat un amplu proces de revizuire a modului în care se organizează în România pregătirea personalului didactic. Prima acțiune a acestui proces este aceea de realizare a profilului de competențe ale cadrului didactic, iar în acest sens, Ministerul Educației și Cercetării a realizat un chestionar pentru opinia publică.

Ministerul Educației și Cercetării a propus, pentru anul universitar 2020-2021, bugetarea de locuri pentru programe-pilot de masterat didactic. Grupul de lucru format cu acest obiectiv va propune un profil de competențe ale cadrului didactic, astfel încât să poată fi structurat programul de pregătire profesională.

Procesul de elaborare a acestui profil de competențe va cuprinde mai multe activități, printre care și o consultare publică a părților interesate, prin intermediul unui chestionar, disponibil în perioada 19 martie - 5 aprilie 2020, aici: https://profilcd.questionpro.com.

În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării invită toate persoanele interesate să completeze acest chestionar.

Considerăm că opiniile fiecărui actor implicat în procesul educațional sunt importante și contăm pe un număr cât mai mare de răspunsuri pentru a înțelege cât mai bine așteptările din societatea românească.

Răspunsul va fi anonim și va fi utilizat doar pentru demersul de cercetare realizat de Ministerul Educației și Cercetării.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

Suspendarea activităților de formare din cadrul programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, aflate în implementare.
13.03.2020

Având în vedere evoluția la nivel mondial și național a cazurilor de infecție cu coronavirus (COVID-19), în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, vă comunicăm că, în perioada 12-31.03.2020, cu posibilitate de prelungire, se suspendă activitățile de formare și evaluare finală din cadrul programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Odată cu încetarea suspendării cursurilor în unitățile de învățământ, activitățile de formare vor fi reluate în baza calendarelor actualizate pe care furnizorii programelor de formare continuă acreditate le vor transmite către Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Adresa MEC este disponibilă atașat:
Adresă suspendare activități formare și evaluare finală.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

Măsuri luate de Ministerul Educației și Cercetării ca urmare a Hotărârii nr. 6 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.
10.03.2020

Potrivit art.1 din Hotărârea nr. 6 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), „se aprobă suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar începând cu data de 11 martie 2020 până în data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației”. Această măsură este una preventivă, care nu are la bază considerente de ordin medical.

Ministerul Educației și Cercetării face următoarele precizări:

1. Simulările pentru Evaluarea Națională, examenul național de Bacalaureat, dar și diferite probe practice sau diverse concursuri se vor amâna până la o dată care va fi comunicată ulterior.
2. Înscrierea pentru clasa pregătitoare se va realiza în continuare, online, iar validarea înscrierii se va prelungi cu o săptămână, după deschiderea școlilor. Totodată, și activitatea de evaluare psihosomatică pentru clasa pregătitoare se va amâna până după reluarea cursurilor.
3. Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ vor decide modalitatea legală de recuperare a procesului educațional afectat de suspendarea cursurilor în perioada 11-22 martie 2020.
4. Ministerul Educației și Cercetării încurajează realizarea de cursuri-suport pentru elevi, asistate de tehnologie. Chiar dacă ele nu înlocuiesc cursurile clasice, acestea au rolul de a menține comunicarea între elevi și cadrele didactice.
5. Toate activitățile extrașcolare sunt anulate până la o dată care va fi comunicată ulterior.
6. Activitățile din cadrul programului „Școală după școală” care funcționează în unitățile de învățământ de stat sau particulare se vor suspenda în această perioadă.
7. De asemenea, conform hotărârii CNSSU, programele de studii privind schimbul de experiență, respectiv stagiile de practică în spitale ale studenților și cursanților școlilor postliceale sanitare se suspendă până la data de 31.03.2020, dacă nu au fost începute anterior datei adoptării prezentei hotărâri (nr. 6/09.03.2020).

În cadrul videoconferinței de astăzi, Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării, a solicitat inspectorilor generali și inspectorilor generali adjuncți să existe o informare și o comunicare continuă între cadrele didactice, părinți și elevi. Este foarte important ca în această perioadă în care cursurile sunt suspendate, elevii să nu se expună în spații aglomerate.
Menționăm că numărul elevilor afectați de suspendarea cursurilor este de aproximativ trei milioane.

Adresa transmisă inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB) de către Ministerul Educației și Cercetării.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

Precizările Ministerului Educației și Cercetării privind procesul și instrumentele de consultare destinate părinților și profesorilor din învățământul gimnazial.
05.03.2020

Referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la procesul și instrumentele de consultare destinate părinților și profesorilor din învățământul gimnazial, Ministerul Educației și Cercetării face următoarele precizări:

Ministerul Educației și Cercetării urmărește să asigure o cât mai bună fundamentare a deciziilor privind îmbunătățirea actualului curriculum național (planuri-cadru). Conform metodologiei în vigoare (ordinul de ministru nr. 3.593/2014), au fost constituite grupuri de lucru și comisii de validare și a fost inițiat un proces sistematic de consultare cu părinți și cadre didactice în scopul colectării unor date relevante în procesul de revizuire curriculară. Cadrele didactice, alături de părinți, sunt actori esențiali în acest proces, oferind un sprijin real pentru identificarea aspectelor care pot fi îmbunătățite și pentru formularea propunerilor de revizuire.

Implementarea cu succes a măsurilor de intervenție dezvoltate în cadrul acestui proces este în strânsă legătură cu sprijinul beneficiarilor direcți ai educației. Astfel, consultarea părinților și a profesorilor va fi extinsă și îi va include și pe elevi, cu sprijinul structurilor asociative ale acestora.

Datele colectate în cadrul procesului de consultare vor sprijini grupurile de lucru în formularea unor propuneri care reflectă nevoile beneficiarilor și care promovează în mod autentic competențele specifice profilului de formare al elevilor, atât la nivelul disciplinelor de trunchi comun, cât și al curriculumului la decizia școlii.

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE LA NIVEL DE JUDET 2020-2021
21.02.2020
Cererile, însoțite de documente, pentru completarea normei didactice se înregistrează la ISJ Prahova (etaj 1, cam. 14), conform calendarului de mobilitate, după următorul program:
  • luni, 24 februarie 2020, orele 9.00-14.00
  • marți, 25 februarie 2020, orele 9.00-14.00
Ședința de repartizare va avea loc în ziua de 04 martie 2020.

Documente:
- Cerere completare normă județ 2020-2021.
- Calendarul mișcării personalului 2020-2021

Sursa: ISJ Prahova

CALENDARUL OLIMPIADELOR NAȚIONALE ŞCOLARE CARE SE VOR DESFĂȘURA ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 în județul PRAHOVA
13.02.2020

ISJ Prahova a revizuit Calendarul olimpiadelor naționale - an școlar 2019-2020 conform adresei M.E.N. 26185 din data de 12.02.2020.

Documentul poate fi cosultat aici:
Calendarul olimpiadelor naționale - an școlar 2019-2020.

Sursa: ISJ Prahova

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021
12.02.2020

Cursurile anului şcolar 2020 - 2021 încep luni, 14 septembrie 2020.
Anul școlar 2020-2021 se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:
- Semestrul I - 17 săptămâni de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)
- Semestrul al II-lea - 17 săptămâni de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)
Vacanțele elevilor sunt programate astfel:
- Vacanță intrasemestrială (învățământ preșcolar și primar): 26 octombrie - 1 noiembrie 2020
- Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021
- Vacanța intersemestrială: 30 ianuarie - 7 februarie 2021)
- Vacanța de primăvară
-- Paștele Catolic (2 - 11 aprilie)
-- Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)
- Vacanța de vară: 18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor începe cursurile anului școlar 2021-2022).
Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021.
Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.
Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Ordin ministru 3.125/29.01.2020 structură an școlar 2020-2021.

Comisia de Dialog Social: Simulările pentru clasa a VII-a și a XI-a vor fi organizate la nivel județean, cu subiect unic
15.01.2020

Astăzi, 15 ianuarie, în cadrul Comisiei de Dialog Social (CDS) din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, printre altele, s-au pus în discuție următoarele:
- Proiectul de ordin al ministrului Educației și Cercetării privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de național de Bacalaureat în anul școlar 2019 - 2020 și pentru aprobarea calendarului acestora
- Proiect de ordin privind structura anului şcolar 2020-2021.

Ministerul Educației și Cercetării face următoarele precizări:

Ca element de noutate, simularea pentru clasa a VII-a va avea loc în luna mai și va fi reglementată separat, după ce vor fi publicate programele de examen și noi modele de subiecte, având în vedere că acești elevi au studiat după alte programe decât cei de clasa a VIII-a. Aceasta a fost propunerea susținută în unanimitate de către toți membrii Comisiei de Dialog Social.

Cel de-al doilea element de noutate este acela că în luna mai, fiecare inspectorat școlar poate organiza o nouă simulare cu subiecte unice, elaborate la nivel județean. Tot atunci, în conformitate cu art. 7, alin. (1) și alin. (2) din proiectul de ordin de ministru privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020 și pentru aprobarea calendarului acestora, poate fi organizată și simularea examenului de Bacalaureat pentru clasa a XI-a.

Extras din propunerea de ordin de ministru privind organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019 - 2020 și pentru aprobarea calendarului acestora:
***Art. 7. - (1) Fiecare inspectorat școlar poate organiza în luna mai a anului 2020, la nivelul tuturor unităților de învățământ gimnazial/liceal, o simulare cu subiect unic elaborat la nivelul județului/municipiului București, în scopul stimulării pregătirii elevilor în vederea susținerii Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a examenului de bacalaureat național.
***(2) Simularea din luna mai a anului 2020 de la nivelul inspectoratului școlar poate fi organizată și pentru elevii claselor a XI-a.”

De asemenea, facem precizarea că structura anului școlar 2020-2021 se află, în continuare, în dezbatere publică. Ministerul Educației și Cercetării așteaptă propuneri pe acest subiect până în data de 17 ianuarie 2020, inclusiv.

Raport sintetic al debirocratizării activității profesorilor
28.12.2019

Ministerul Educației și Cercetării face primii pași concreți pentru debirocratizarea activității cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Grupul de lucru, cunoscut sub denumirea de ”Comisia de tăiat hârtii” din cadrul MEC, prezintă un prim raport ce are în vedere eficientizarea procesului de predare - învățare - evaluare. În urma propunerilor înregistrate pe platforma debirocratizare.edu.ro și a dezbaterilor din perioada noiembrie-decembrie 2019, comisia a decis eliminarea și simplificarea unor documente în vederea eficientizării procesului de predare - învățare - evaluare.

Lista de măsuri urmează să fie supusă consultării publice, cu partenerii de dialog social, iar intervențiile privind debirocratizarea vor fi realizate pe etape pe termen scurt (începând cu semestrul al II-lea), mediu și lung (aplicabile începând cu anul școlar 2020-2021) pentru a nu afecta în niciun fel desfășurarea actului educațional.

În continuare, prezentăm câteva dintre măsurile pe termen scurt avute în vedere, grupate în două categorii: măsuri de eliminare și măsuri de simplificare.

Măsuri de eliminare:

1. Comisia metodică: se propune desființarea acesteia și realocarea atribuțiilor către alte comisii. Vor fi revizuite atribuțiile Comisiei de curriculum, în sensul acoperirii activităților de didactică și mentorat;

2. Procese verbale (PV): se propune eliminarea obligației de a întocmi procese verbale pentru activitățile care nu implică probarea modului de luare a deciziei. De exemplu, la ședința cu părinții se semnează foaie de prezență, dar nu se scrie PV decât pentru subiectele care necesită decizia majorității părinților.

3. Portofoliul dirigintelui: se propune eliminarea. Activitatea de dirigenție nu presupune „acoperirea cu hârtii”, ci intervenție, și este mai valoros ca timpul să fie acordat pentru discuțiile de consiliere necesare;

4. Raportări situație socială: eliminarea obligativității realizării de raportări și analize privind situația socială a elevilor. De exemplu, situația elevilor cu părinți plecați în străinătate care era realizată de profesori, deși aceștia nu au atribuții din sfera asistenței sociale.

5. Raportări programe de sprijin: eliminarea obligativității realizării în forma actuală a raportărilor aferente programelor sociale Cornul și laptele, Fructe în școli etc. Se va opta pentru raportare integrată, cu asumare de responsabilități și de către personalul unităților administrativ-teritoriale (UAT).

Măsuri de simplificare:

1. Pentru rapoartele și statisticile solicitate de instituții ierarhic superioare sau alte instituții din afara sistemului educațional se propune eliminarea obligativității realizării acestora la nivelul unității de învățământ. Se recomandă completarea în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) a tuturor datelor necesare și extragerea oricăror date necesare raportărilor din datele statistice din SIIIR.

2. Portofoliul profesorului: se propune revizuirea și standardizarea conținutului obligatoriu prin punerea la dispoziția profesorului de modele predefinite;

3. Documente pentru activități care presupun ieșirea elevilor din spațiul școlii: se propune simplificarea și, în același timp, sunt avansate soluții care să încurajeze profesorii în planificarea acestor activități, respectiv:
a) încurajarea programelor de voluntariat pentru părinți, care să parcurgă procedurile din legislația din domeniu, ca răspuns la nevoia de supraveghere a copiilor. Se propune modificarea art. 7 lit. (b) din ordinul de ministru nr. 3.637/2016: „să asigure câte un cadru didactic și, după caz, un părinte/tutore/ susținător legal voluntar însoțitor/însoțitori pentru fiecare 10 elevi participanți”;
b) modificarea contractului educațional în sensul introducerii unei prevederi referitoare la posibilitatea implicării părinților/tutorilor/susținătorilor legali, în calitate de voluntari, în organizarea și desfășurarea activităților extrașcolare;
c) modificarea contractului educațional în sensul introducerii unor prevederi care asigură transferul de încredere către cadrele didactice, fără să mai fie nevoie de semnătura părintelui/tutorelui pentru fiecare acțiune în parte.

4. Teste inițiale (predictive): se propune eliminarea obligativității de aplicare a testelor inițiale în situații de continuitate (același profesor, aceeași disciplină).

5. Condica de prezență: se propune eliminarea rubricii referitoare la tema orei de curs și înlocuirea acesteia cu rubrică referitoare la denumirea disciplinei.

Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării, va prezenta în luna ianuarie 2020 raportul cu toate măsurile propuse pe termen scurt, mediu și lung.

De asemenea, în raportul Grupului de lucru sunt prevăzute și o serie de principii și recomandări destinate profesorilor cu scopul de a eficientiza modul de lucru și activitatea la clasă. Scăderea volumului de hârtii întocmite de profesori este o preocupare continuă a Ministerului Educației și Cercetării, iar sugestiile primite în acest sens sunt luate în considerare și pot fi dezbătute și adoptate ulterior.

Portalul Educație pentru învățare online creat de Consiliul Europei și lansarea înscrierilor pentru cursul online interactiv „Old and new media and infox (fake news)”
23.06.2019

În contextul aniversării a 70 de ani de existență, Consiliul Europei a lansat un portal pentru învățare online dedicat educației - Education Portal for Online Learning / Portail Education pour l'Apprentissage en Ligne.

Scopul portalului este de a valorifica și pune la dispoziția profesioniștilor din domeniul educației, din întreaga Europă, resursele de predare și formare dezvoltate de-a lungul timpului, în cadrul unor proiecte sau programe.

Aceste resurse se concentrează pe temele și aspectele prioritare pentru Consiliul Europei: drepturile omului, democrație și statul de drept și vin în sprijinul practicienilor pentru facilitarea și promovarea unei culturi a democrației la nivelul instituțiilor școlare și în viața profesională cotidiană.

Portalul cuprinde un catalog al resurselor Consiliului Europei dedicate cadrelor didactice, alături de cursuri de învățare autonomă și cursuri online interactive (master classes). Toate resursele sunt disponibile gratuit.

Portalul poate fi accesat aici.

Primul curs online interactiv - Old and new media and infox (fake news) - va fi organizat în perioada 16 septembrie - 18 octombrie 2019 și este dedicat cadrelor didactice, formatorilor, directorilor de școli și profesioniștilor din domeniul educației.

Cursul vizează dezvoltarea abilităților de gândire critică ale participanților și capacitatea de a identifica informațiile de încredere disponibile în mediul online, în contextul în care consumatorii de informație, inclusiv copiii, sunt expuși unui flux continuu de știri false, mesaje de propagandă, farse, zvonuri, reclame etc.

Cursul se va desfășura în limba engleză și este necesar un nivel de competență lingvistică minim B2. Înscrierile se realizează prin completarea unui formular de candidatură până la data de 9 iunie, numărul de locuri fiind limitat

Mai multe informații sunt disponibile aici.

Lansarea selecției naționale de bune practici în învățământul preuniversitar românesc „Creatori de educație”
23.04.2019

Ministerul Educației Naționale a lansat marți, 23 aprilie 2019, selecția națională de bune practici din învățământul preuniversitar românesc „Creatori de educație”, în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”.

„Creatori de educație” își propune recunoașterea și valorizarea profesorilor din învățământul primar și gimnazial care au o contribuție remarcabilă la dezvoltarea competențelor promovate prin noul curriculum național.

Începând din data de 23 aprilie, pe platforma www.creatorideeducatie.ro, pot fi înscrise cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, recunoscute pentru implicarea activă în îmbunătățirea calității actului educațional.

Acestea își pot înregistra singure modelele de bune practici sau pot fi propuse, prin înscriere, de elevi, părinți, colegi din sistemul de învățământ, reprezentanți ai ONG-urilor. După verificare și validare, modelele de bune practici în educație vor fi supuse votării, prin intermediul platformei online.

În acest context, un model de bună practică în educație presupune cunoașterea nevoilor și intereselor fiecărui copil, adaptarea creativă a strategiilor didactice la specificul său (dar și a clasei/unității de învățământ/zonei socio-economice și culturale) și implicarea actorilor relevanți din comunitate în activitățile de învățare.

Astfel, un profesor creator de educație promovează activități și practici didactice eficiente și scalabile în structurarea competențelor, abilităților, aptitudinilor și atitudinilor elevilor săi, inspiră și sprijină parcursul școlar al acestora în niveluri superioare de educație.

„Creatori de educație” se va desfășura anual, în perioada 2019 - 2021. În anul 2019, se vor acorda 20 de premii pentru modele din nivelul primar, 20 de premii pentru modele din nivelul gimnazial și 10 premii speciale. Premiile vor fi acordate în apropierea datei de 5 octombrie - Ziua Profesorului.

Au fost aprobate procedurile şi calendarul privind înscrierea/reînscrierea în învăţământul preşcolar (2019-2020)
18.04.2019

Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, derularea succesivă a următoarelor etape (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ):

- reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2019-2020;
- înscrierea copiilor nou-veniţi.

Reînscrierile vor începe în data de 6 mai, iar înscrierile se vor realiza începând cu data de 21 mai.

Orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi, eventual, pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare, grupa mijlocie şi grupa mica.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele: - existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
- existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
- existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
- existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:
- capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
- numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
- criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
- numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Cifra de școlarizare pentru învățământul preșcolar asigură cuprinderea tuturor copiilor în grădinițe.

Menţionăm că unităţile de învăţământ preșcolar privat au și obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Ordin nr. 3860/4 aprilie 2019 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional
11.04.2019

Ordinul de ministru atașat stabilește calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional (seria a 14-a)..

Materiale informative:

PDF. ORDIN Nr. 3860/2019 din 4 aprilie 2019

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.185/2019 privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 - 2019
04.03.2019

Ordinul de ministru atașat reglemenetează organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 - 2019, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de bacalaureat național și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
Simularea evaluării naționale se organizează pentru elevii claselor a VIII-a, la care participă și elevii clasei a VII-a.
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național se organizează pentru elevii claselor terminale ale liceului a XII-a zi și a XIII-a seral/frecvență redusă, la care participă și elevii claselor a XI-a zi și a XII-a seral/ frecvență redusă, învățământ de masă.

Materiale informative:

PDF. calendar simulare 2018-2019 (VII-XII)
PDF. listă conținuturi simulare EN VIII elevi clasa a VII-a an școlar 2018-2019
PDF. listă conținuturi simulare EN VIII elevi clasa a VIII-a an școlar 2018-2019
PDF. listă conținuturi simulare Bacalaureat elevi clasa a XI-a an școlar 2018-2019
PDF. listă conținuturi simulare Bacalaureat elevi clasa a XII-a an școlar 2018-2019

Cadru normativ:

PDF. OMEN 3185/2019

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020
28.02.2019

În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019-2020, cursurile anului şcolar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și sunt dispuse pe durata a 35 de săptămâni.

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie - 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:

- vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020)
- vacanţa de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020)
- vacanţa de vară (13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 - 2021)

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2019.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei.

Proiectul ordinului de ministru a fost discutat în Comisia de dialog social cu toți partenerii sociali/instituționali ai MEN.

Cadru normativ:

PDF. ordin structură an școlar 2019-2020

Metodologia de înscriere a copiilor și calendarul de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.181/18.02.2019
22.02.2019 Metodologia de înscriere a copiilor și calendarul de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.181/18.02.2019

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 și calendarul aferent acestei proceduri sunt aprobate prin ordinul de ministru nr. 3181/18.02.2019 și pot fi consultate aici: https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar.

De asemenea, accesând acest link puteți consulta un material ce conține sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2019 - 2020.

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.103/28.01.2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar
05.02.2019

Ministerul Educației Naționale a aprobat, prin ordinul nr. 3.103/2019 (atașat), regimul manualelor școlare.

Ordinul reglementează regimul manualelor școlare, asigurate conform următoarelor metodologii:

Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 1
Metodologia de asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 2
Metodologia de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 3.

Acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt supuse dispozițiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.

Anexele menționate în metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar (fișa A, fișa B și angajamentul) sunt, de asemenea, publicate atașat (secțiunea Materiale informative).

Materiale informative:

PDF. Anexa 1 metodologie evaluare - Fisa A
PDF. Anexa 2 metodologie evaluare - Fisa B
PDF. Anexa 3 metodologie evaluare - Angajament

Cadru normativ:

PDF. ordin 3.103/2019 regim Manuale școlare
PDF. anexa 1 ordin 3.103/2019: metodologie evaluare calitate Manuale școlare
PDF. anexa 2 ordin 3.103/2019: metodologie asigurare și gestionare Manuale școlare
PDF. anexa 3 ordin 3.103/2019: metodologie achiziție Manuale școlare


 ADRESA

Adresa: Aleea Silviu Iancu, Nr. 4, Jud. Prahova, 107180
Email: scoalacornuph@gmail.com
Website: www.scoalacornu.ro
Tel./Fax: 024.4367.471

Toate drepturile rezervate.
Design by Nicolae Zidaru. Site version 2.2

Social media: facebook twitter

Data actualizării: Wednesday, March 23, 2022 18:21