Noutăți


04.03.2019

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.185/2019 privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 - 2019


Ordinul de ministru atașat reglemenetează organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 - 2019, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de bacalaureat național și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
Simularea evaluării naționale se organizează pentru elevii claselor a VIII-a, la care participă și elevii clasei a VII-a.
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național se organizează pentru elevii claselor terminale ale liceului a XII-a zi și a XIII-a seral/frecvență redusă, la care participă și elevii claselor a XI-a zi și a XII-a seral/ frecvență redusă, învățământ de masă.

Materiale informative:

PDF. calendar simulare 2018-2019 (VII-XII)
PDF. listă conținuturi simulare EN VIII elevi clasa a VII-a an școlar 2018-2019
PDF. listă conținuturi simulare EN VIII elevi clasa a VIII-a an școlar 2018-2019
PDF. listă conținuturi simulare Bacalaureat elevi clasa a XI-a an școlar 2018-2019
PDF. listă conținuturi simulare Bacalaureat elevi clasa a XII-a an școlar 2018-2019

Cadru normativ:

PDF. OMEN 3185/2019
28.02.2019

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020

În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar 2019-2020, cursurile anului şcolar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și sunt dispuse pe durata a 35 de săptămâni.

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie - 20 decembrie 2019) şi semestrul al II-lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:

- vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020)
- vacanţa de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020)
- vacanţa de vară (13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe cursurile anului şcolar 2020 - 2021)

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar se încheie în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2019.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei.

Proiectul ordinului de ministru a fost discutat în Comisia de dialog social cu toți partenerii sociali/instituționali ai MEN.

Cadru normativ:

PDF. ordin structură an școlar 2019-202022.02.2019

Metodologia de înscriere a copiilor și calendarul de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.181/18.02.2019

Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020 și calendarul aferent acestei proceduri sunt aprobate prin ordinul de ministru nr. 3181/18.02.2019 și pot fi consultate aici: https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar.

De asemenea, accesând acest link puteți consulta un material ce conține sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2019 - 2020.05.02.2019

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.103/28.01.2019 privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar

Ministerul Educației Naționale a aprobat, prin ordinul nr. 3.103/2019 (atașat), regimul manualelor școlare.

Ordinul reglementează regimul manualelor școlare, asigurate conform următoarelor metodologii:

Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 1
Metodologia de asigurare și de gestionare a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 2
Metodologia de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 3.

Acordurile-cadru încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt supuse dispozițiilor legale în vigoare la data când acestea au fost încheiate în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.

Anexele menționate în metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar (fișa A, fișa B și angajamentul) sunt, de asemenea, publicate atașat (secțiunea Materiale informative).

Materiale informative:

PDF. Anexa 1 metodologie evaluare - Fisa A
PDF. Anexa 2 metodologie evaluare - Fisa B
PDF. Anexa 3 metodologie evaluare - Angajament

Cadru normativ:

PDF. ordin 3.103/2019 regim manuale școlare
PDF. anexa 1 ordin 3.103/2019: metodologie evaluare calitate manuale școlare
PDF. anexa 2 ordin 3.103/2019: metodologie asigurare și gestionare manuale școlare
PDF. anexa 3 ordin 3.103/2019: metodologie achiziție manuale școlare