Centrul de documentare și informare


Centrul de Documentare şi Informare (C.D.I.) este un centru de resurse pluridisciplinare ce pune la dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii informaţii pe suporturi diferite (fond de carte, reviste, casete audio şi video, CD ROM-uri, calculatoare conectate la Internet, echipament de multiplicare, consumabile), desfăşoară activităţi pedagogice (iniţiere în cercetarea documentară) şi pune în practică proiecte de animaţie culturală.

Centrul de documentare şi informare oferă elevilor structuri şi resurse documentare şi umane ce vor contribui la o mai bună inserţie şcolară prin realizarea următoarelor obiective:

- favorizarea gustului pentru lectură;
- dobândirea cunoştinţelor, a abilităţilor transferabile şi a metodelor de lucru diversificate;
- iniţierea elevilor în mânuirea instrumentului de lucru informatic şi interogarea băncilor de date;
- deschiderea şcolii spre mediul înconjurător.

Centrul de Documentare şi Informare are următoarele sarcini (misiuni):

- asigurarea unui fond documentar sau să permită elevului construirea autonomă sau asistată a propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi;
- facilitarea învăţării prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară;
- furnizarea de informaţii referitoare la unitatea şcolara şi relaţionarea cu potenţiali parteneri exteriori sistemului educativ;
- incitarea la inovaţie pedagogică şi stimulare intelectuală.

Centrul de Documentare şi Informare este un spaţiu de formare al elevilor în domeniul utilizării informaţiei, îndeosebi a celei pe care se bazează achiziţia cunoştinţelor şcolare.

Este un spaţiu cultural în care comunitatea educativă pune la dispoziţia elevului mijloacele necesare dezvoltării armonioase a personalităţii sale.

Acest centru de resurse, situat în inima instituţiei şcolare, este pentru un elev imaginea structurilor pe care el le va frecventa mai târziu, ca adult: biblioteca universitară, centre de documentare specializate, biblioteca / mediateca, etc.).

Centrul de Documentare şi Informare oferă elevului ocazia de a cunoaşte acest tip de structură, de a învăţa să se servească de ea şi să participe, prin intermediul ei la o veritabilă activitate culturală şi ştiinţifică.

Prin Centrul de Documentare şi Informare elevii devin autonomi în învăţare, sunt implicaţi în construirea propriei cunoaşteri, devin partenerii profesorului în procesul de învăţare, sunt pregătiţi pentru educaţia permanentă.

#1
#2
#3


 ADRESA

Adresa: Bd. Eroilor, Nr. 480 Jud. Prahova, 107180
Email: scoalacornuph@gmail.com
Website: www.scoalacornu.ro
Tel./Fax: 024.4367.471

Toate drepturile rezervate.
Design by Nicolae Zidaru. Site version 2.2

Social media: facebook twitter

Data actualizării: Sunday, March 21, 2021 17:05