Laborator Informatică

Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” este dotată cu un laborator de informatică dedicat orelor de informatică dar poate fi utilizat și pentru celelalte materii, dând posibilitatea de susținere a unor ore moderne, asistate de calculator.

Accesul la tehnica de calcul are două obiective: unul informativ, care vizează inițierea elevilor în utilizarea calculatoarelor, insușirea unor noțiuni de bază ale sistemelor de operare, arhitectura calculatoarelor, a rețelelor de calculatoare, prezentarea principalelor aplicații software necesare editării documentelor, prezentariilor, achiziționarii și stocării datelor; şi unul formativ, care are în vedere dezvoltarea gândirii elevilor şi a capacităţii de a recepţiona şi de a sistematiza informaţii.
Laboratorul este utilat cu mobilier modern, dotat cu calculatoare legate în rețea și conectate la Internet, în care elevii descoperă cu drag tainele lumii computerizate.

Utilizarea competenţelor Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) în cadrul disciplinelor informatice a avut şi va avea în continuare în vedere stimularea şi intensificarea comunicării pe toate palierele, dezvoltarea gândirii critice, înţelegerii realităţii şi a contribuit în mod esenţial la dezvoltarea competenţelor generale pentru informatică, concretizate în:

- identificarea conexiunilor dintre informatică şi societate;
- identificarea datelor care intervin într-o problemă şi a relaţiilor dintre acestea;
- elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor;
- aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor;
- implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare.

În predarea informaticii se utilizează metode activ-participative, bazate pe modelare şi simulare, metode care utilizează noile tehnologii cum sunt: platforme de învăţare (exemplu: AEL), filme, tutoriale, prezentări animate cu conţinut ştiinţific, etc.

Utilizând resursele TIC, elevii, sub îndrumarea permanentă a profesorului la şcoală sau individual, acasă, pot obţine informaţii necesare pregătirii lecţiilor şi temelor la toate disciplinele informatice, pot selecta surse din Internet care conţin informaţii care să-i ajute în dezvoltarea proiectelor. Programele şcolare în vigoare prevăd ca orele la disciplinele informatice să se desfăşoare cu precădere în laboratorul de informatică.

Laboratorul de infornatică permite profesorilor să utilizeze cu succes softurile educaţionale, aplicaţiile software utilitare, tutoriale puse la dispoziţia şcolilor pe diverse site-uri educaţionale.

#1
#2
#3

Reîntoarcere la Oferta educațională...