Sălile de clasă

Structura ergonomică a spaţiului de lucru al elevilor

 Succesul activităţii la catedră a cadrelor didactice este legat şi de structura ergonomică a spaţiului de lucru al elevilor. Modularitatea mobilierului este un avantaj pentru desfăşurarea activităţilor de învăţare.

 Problemele structurii ergonomice nu pot fi considerate ca secundare sau lipsite de importanţă pentru succesul activităţii la catedră a cadrului didactic. Suporturile investigaţionale moderne aduc probe certe în favoarea acestor dimensiuni, considerându-le fundamentale în economia generală a procesului didactic, ca proces managerial.
 Analiza unor subiecte, cum ar fi: dispunerea mobilierului din sala de clasă, vizibilitatea, în sensul poziţionării elevilor în bănci şi pavoazarea sălii de clasă, au determinat reconsiderarea unor structuri dimensionale ale managementului clasei de elevi.

 Un subiect predilect al preocupărilor privitoare la ergonomia spaţiului de învăţământ - clasa - este cel al modularităţii mobilierului şcolar, astfel încât, acesta să poată fi organizat şi reorganizat, compus şi descompus, funcţie de sarcina didactică fundamentală şi de stilul educaţional al cadrului didactic.

 Spre exemplu, o dispunere a mobilierului în manieră tradiţională, favorizează mai ales expunerea cadrului didactic şi atitudinea pasivă a elevilor şi se pretează la activităţi educaţionale de tip predare-învăţare, prelegere.
 Din contră o dispunere a mobilierului pe sistem semicerc sau chiar oval, schimbă accentul interpersonal al relaţiei educaţionale, favorizând şi încurajând interacţiunile permanente şi activismul elevilor.

 La începutul anului şcolar 2018 - 2019 conducerea școlii a început modernizarea sălilor de clasă în spiritul conceptului prezentat mai sus.

Clic pe poze pentru detalii!

#1
#2
#3
#4
#5 - clasa pregătitoare.
 

Reîntoarcere la Oferta educațională...