Olimpiade și concursuri


Nou! [fișier pdf] Ordin nr. 5.924/3.11.2020 pentru suspendarea prevederilor ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare


Regulamentul de organizare şi desfăşurare a OLIMPIADEI NAŢIONALE A SPORTULUI ŞCOLAR - an școlar 2020-2021, aprobat prin ordinul de ministru nr. 4.916/3.08.2020.

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.304/21.05.2020 privind anularea competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale, a activităților educative naționale, regionale și interjudețene și a competițiilor sportive școlare internaționale, naționale și regionale, organizate în anul școlar 2019-2020, la care participă elevii români.

Calendarul olimpiadelor naționale școlare care se vor desfășura în anul școlar 2019-2020, aprobat cu nr. 41.848/10.12.2019, cu modificările și completările ulterioare (anexa 2). [last update: 12.02.2020] - fișier pdf

Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de Ministerul Educației și Cercetării care se vor desfășura în anul școlar 2019-2020, aprobat cu nr. 41.852/ 10.12.2019, cu modificările și completările ulterioare (anexa 4). - fișier pdf

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.597/16.12.2019 privind aprobarea listei activităților educative naționale, regionale și interjudețene, care vor fi organizate în anul 2020 + calendarele de desfășurare aferente. - CAEN/CAER

Calendarul competițiilor sportive organizate pentru elevii-sportivi legitimați la unitățile de învățământ cu program sportiv și suplimentar - etapele naționale - Campionatele naționale școlare 2020. (fișier pdf scan)

Olimpiada Națională a Sportului Școlar 2020 - Calendar competițional național (an școlar 2019-2020) + Prevederi metodologice pentru disciplinele menționate în calendar. (fișiere pdf scan)


Alte documente utile:

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.629/2019 privind aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2019, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010 - burse de merit olimpic internațional;
ORDIN 5349/2011 Programul Școala după școală. ADRESA

Adresa: Aleea Silviu Iancu, Nr. 4, Jud. Prahova, 107180
Email: scoalacornuph@gmail.com
Website: www.scoalacornu.ro
Tel./Fax: 024.4367.471

Toate drepturile rezervate.
Design by Nicolae Zidaru. Site version 2.2

Social media: facebook twitter

Data actualizării: Tuesday, February 9, 2021 19:48