Platforme informatice


 Platforme dedicate

Platforma SIIIR prezintă informații detaliate cu privire la rețeaua completă a unităților din sistemul național de învățământ.

Platforma studyinromania.gov.ro* oferă informații detaliate cu privire la programele de studiu oferite de instituțiile de învățământ superior din România.

Platforma ERRIS* oferă informații cu privire la infrastructurile de cercetare disponibile în instituțiile de învățământ superior (IIS) și institutele naționale de cercetare dezvoltare (INCD).

Registrul Educațional Integrat (REI)* cuprinde:
- Registrul Matricol Unic care include date cu privire la toți studenții din România (momentan disponibil doar pentru reprezentanții universităților și MEN);
- Harta instituţiilor de învăţământ superior din România;
- Date statistice cu privire la studenți.

Platforma ANS* - oferă date statistice raportate de instituțiile de învățământ superior către MEN (momentan disponibil doar pentru reprezentanții universităților).

Platforma aracip.eu** care prezintă informații cu privire la rapoartele anuale de evaluare internă ale unitaților din învățământul preuniversitar evaluate de ARACIP. În curând urmează a fi publicate și rapoartele de evaluare externă și situația acreditării și autorizării unităților de învățământ.

Platforma subiecte.edu.ro care prezintă informații cu privire la subiectele și baremele examenelor naționale.

Platforma admitere.edu.ro care prezintă informațiile personalizate privind repartiția computerizată a elevilor la liceu.

Platforma manuale.edu.ro care oferă acces la manualele școlare disponibile gratuit online.

Platforma bacalaureat.edu.ro care prezintă informațiile privind desfășurarea examenului de bacalaureat precum și rezultatele individuale.

Platforma titularizare.edu.ro care prezintă informațiile privind desfășurarea examenului de titlularizare în învățământul preuniversitar precum și rezultatele individuale.

Platforma definitivat.edu.ro care prezintă informațiile privind desfășurarea examenului de titlularizare în învățământul preuniversitar precum și rezultatele individuale.

Platforma euro200.edu.ro care prezintă informațiile privind implementarea programului național "Euro 200" - acordarea ajutorului financiar pentru achiziţionarea de calculatoare, inclusiv rezultatele individuale.
Platforma baniliceu.ro care prezintă informații privind implementare programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", inclusiv rezultate individuale


 Platforme interactive

Platforma alegetidrumul.ro*** care oferă informații tuturor elevilor, profesorilor și reprezentanților companiilor ce sunt interesați de urmarea unei rute în învățământul profesional și tehnic, precum și de dezvoltarea unei opțiuni de educaţie şi pregătire practică care vizează integrarea mai uşoară a viitorilor absolvenţi pe o piaţă a muncii aflată într-o continuă schimbare.

BrainRomania* comunitatea online, extinsă la nivel internațional, pentru toți actorii din sistemul de inovare din România.
- BrainRomânia este locul unde poți să îți promovezi rezultatele cercetării, produsele inovative, seviciile sau chiar ideile pe care ai vrea sa le vezi transformate în realitate;
- BrainRomania îți ofera oportunitatea de a colabora sau de a obține finanțări pentru proiectele tale;
- BrainRomania este calea de acces către informația de ultima oră pentru a fi la curent, înaintea tuturor, cu tot ceea ce este inovator și revoluționar în domeniile de care ești interesat.

Brain Map* reprezintă un instrument de recrutare a experților care doresc să se implice în procesele de evaluare a proiectelor depuse pentru a atrage finanțare prin Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare 2015-2020. În plus, prin funcționalitățile implementate, platforma susține procesul de depunere și evaluare a candidaturii celor interesați să facă parte din diverse comisii de specialitate de la nivelul consiliilor sau organismelor consultative, precum consiliul CNATDCU.

Forum.edu.ro reprezintă forumul oficial de discuții al Ministerului Educației Naționale (MEN).


* platforme gestionate de UEFISCDI
** platformă gestionată de ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar)
*** platformă gestionată de CNDIPT (Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic) ADRESA

Adresa: Aleea Silviu Iancu, Nr. 4, Jud. Prahova, 107180
Email: scoalacornuph@gmail.com
Website: www.scoalacornu.ro
Tel./Fax: 024.4367.471

Toate drepturile rezervate.
Design by Nicolae Zidaru. Site version 2.2

Social media: facebook twitter

Data actualizării: Tuesday, February 9, 2021 19:49