Misiune, Viziune și Valori

 Viziunea școlii

SĂ OFERIM O EDUCAȚIE DE CALITATE, CU ȘANSE EGALE PENTRU TOȚI ELEVII, CARE SĂ-I FORMEZE PENTRU VIITOAREA CARIERĂ ȘI PENTRU ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII!

 Misiunea școlii

Școala noastră este deschisă pentru toți cei care au nevoie de educație. În opinia noastră școala nu este un privilegiu pentru câțiva, ci un drept al tuturor! Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le competențe care să le permită să-și găsească menirea socială. Respectăm fiecare elev, oricare ar fi rezultatele sale, identificând și valorificând aptitudinile fiecăruia dintre elevii noștri. Dorim să transformăm școala noastră într-un real IZVOR DE LUMINĂ al științei și culturii la nivel local prin asigurarea unui învățământ deschis, promovând egalitatea șanselor, adaptat la nevoile societății și flexibil la noi căi de atingere a obiectivelor educaționale pe care ni le propunem.

 Valorile școlii

  COLABORARE

Colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea

  RESPONSABILITATE

Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru direcţiile de dezvoltare a sistemului educaţional din judeţul Prahova, urmărind continuu interesul beneficiarilor noştri şi dovedind respect pentru lege, cultură şi pentru comunitatea în care trăim.

  EXCELENȚĂ

Suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şi eficienţă.

  DESCHIDERE

Suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute soluţii creative în folosul beneficiarilor noştri: elevi, părinţi, comunităţi locale, agenţi economici.

  INOVAȚIE

Ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel dar mai bine.

  IMPLICARE

Asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie şi leadership.