Evaluare Națională cl. a VIII-a

Evaluare Națională clasa a VIII-a (EN VIII)

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.
– Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
– Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).
– Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Calendarul :

Calendarul EN VIII în anul școlar 2021 – 2022 este următorul::
30 – 3 iunie 2022:  Înscrierea la evaluarea națională
3 iunie 2022:  Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
14 iunie 2022:   Limba și literatura română – probă scrisă
16 iunie 2022:   Matematica – probă scrisă
17 iunie 2022:  Limba și literatura maternă – probă scrisă
23 iunie 2022:   Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 1400)
23 iunie 2022:  Depunerea contestațiilor (orele 1600 – 1900)
24 iunie 2022:  Depunerea contestațiilor (orele 800 – 1200)
24 iunie – 29 iunie 2022:  Soluționarea contestațiilor
30 iunie 2022:  Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor